Anna Serner uppvaktar nu Näringsdepartementet för att lyfta frågan om SF och Svenska Bios monopolliknande ställning på biografmarknaden. Bild: Anders Wiklund, TT
Anna Serner uppvaktar nu Näringsdepartementet för att lyfta frågan om SF och Svenska Bios monopolliknande ställning på biografmarknaden. Bild: Anders Wiklund, TT

Hälften av landets biografer hotade

Varannan svensk biograf kan komma att läggas ner. Det varnar Anna Serner, vd för Svenska filminstitutet, för som en konsekvens av en upptrappad konflikt mellan SFI och stora biografägare som SF och SF Bio.

ANNONS
|

Varannan svensk biograf kan komma att läggas ner. Det varnar Anna Serner, vd för Svenska filminstitutet, för som en konsekvens av en upptrappad konflikt mellan SFI och stora biografägare som SF och SvenskaBio.

Bakgrunden är att filmavtalet sedan januari i år ersatts av en statlig filmpolitik. Sveriges Biografägareförbund (SBF) protesterade i samma veva mot den höjda momsen som infördes på biobiljetter från 6 till 25 procent. Detta genom att sluta lämna ut totalstatistik över antalet biobesökare till SFI.

- De utrycker sin besvikelse över att filmavtalet sagts upp och att biomomsen höjts men kan inte skilja på regeringen och oss, säger Anna Serner som poängterar att hela filmbranschen i princip är ense om att den höjda momsen är fel.

ANNONS

Men om statistiken inte når SFI så kommer Filminstitutet, enligt Serner, inte att kunna fördela sina filmstöd på ett rättvisande och rimligt sätt.

- Då finns en risk att vi får lägga ner våra stödmedel till biografer på mindre orter. Det drabbar i förlängningen också svenska filmskapare som förlorar både publik och intäkter, säger Anna Serner.

I ett brev till Kulturdepartementet föreslår hon nu en sänkning av momsen tillbaka till sex procent, samt en ny tvingande lag för biografägare och andra filmfönster att rapportera visningsstatistik till Filminstitutet. Anna Serner uppvaktar också Näringsdepartementet för att ånyo lyfta frågan om SF och SvenskaBios monopolliknande ställning på biografmarknaden

ANNONS