Genmäle: Kamelmjölk – livsmedel, inte läkemedel

ANNONS
|

Jag har aldrig påstått att kamelmjölk botar autism. GP har publicerat lösryckta citat ur sitt sammanhang, vilket jag anser bryter mot publicitetsregler. Det sägs att kamelmjölk hjälper mot autism, men jag har inte sagt det! Tvärtom har jag poängterat att forskningsunderlaget inte är tillräckligt för sådana påståenden. Kamelmjölk anses vara ett säkert och näringsrikt livsmedel. Mindre forskningsstudier tyder på att den kan ha flera intressanta egenskaper, men det finns inte tillräckligt forskningsunderlag för medicinska påståenden om kamelmjölk. Det kan vara farligt om folk tror att man kan dricka kamelmjölk i stället för att ta sina mediciner. I GP:s pappersupplaga ser det ut som att jag skulle ha något med Angereds Kamelcenters ekonomi att göra, vilket är felaktigt. Att jag är fullmäktigeledamot i Skara är irrelevant i sammanhanget, då jag intervjuades som forskare, inte som lokalpolitiker i Skara. Pilotprojektet jag nyss genomfört handlar om möjligheter till kamelhållning i Sverige. Det finansierades av KSLA, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, och har ingen koppling till Angereds Kamelcenter eller Göteborgs kommun.

ANNONS

Malin Larsson, husdjursagronom

SVAR TILL MALIN LARSSON:

GP har aldrig skrivit att någon påstår att kamelmjölk botar autism. GP anser inte heller att citaten, som är ordagranna, är tagna ur sitt sammanhang. De citat som publicerats sammanfattar väl de två intervjuer som gjorts med Malin Larsson. GP har bland annat frågat Malin Larsson om de påståenden som fanns på den affisch som användes i marknadsföringen av mjölken. Där stod det bland annat att mjölken motverkar tumörer och ”lär vara bra mot autism”. Malin Larsson förtydligade då att det inte går att slå fast att kamelmjölk botar autism eller andra sjukdomar. Hon menade därefter att formuleringar som att mjölken ”sägs vara bra mot” eller”det finns studier som tyder på” är okej formuleringar att använda. Larssons ordagranna citat är därmed inte alls lösryckta i sammanhanget. GP har inte heller skrivit att Malin Larsson är inblandad i de bidrag som beviljats till kamelcentret. Däremot finns tydliga kopplingar till centret då hon tidigare suttit med i styrelsen och hjälpt till att marknadsföra kamelmjölken på Facebook. Som förtroendevald politiker får man också räkna med att ens politiska uppdrag nämns även om engagemanget i kamelmjölken inte varit direkt kopplat till kommunuppdraget i Skara.

Christofer Ahlqvist, nyhetschef Göteborgs-Posten

ANNONS
ANNONS