Viktigt reflektera över hur vi reser

För att våra bussar överhuvudtaget ska komma fram på vägarna nu och framöver är färre fordon på vägarna ett måste, skriver Lars Backström, vd för Västtrafik.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du skriva en egen insändare? Mejla till: friaord@gp.se. Vill du svara eller har du synpunkter på en insändare? Använd samma mejladress och ange vilken insändare det gäller.

ANNONS

Replik till Kurt Larsson, 30/11

Västtrafik har ett uppdrag från vår ägare Västra Götalandsregionen att öka det hållbara resandet i stort. Det är viktigt av flera skäl, miljön inte minst. Men det är också viktigt för att trängseln tilltar i Göteborg nu när det byggs som bara den och Göteborg är på väg att bli en storstad.

För att våra bussar överhuvudtaget ska komma fram på vägarna nu och framöver är färre fordon på vägarna ett måste. Dessutom bidrar kollektivtrafiken till en rad samhällsnyttor, vilket också är anledningen till att kollektivtrafiken är subventionerad – minskad miljöbelastning, ökad trafiksäkerhet, bättre hälsa, ökad jämställdhet, mer attraktiva städer och så vidare. Detta är viktiga samhällsfrågor som vi genom vår verksamhet kan påverka, genom att erbjuda attraktiva lösningar men också genom att få fler att få upp ögonen för hållbara resor.

ANNONS

Det är viktigt att vi alla reflekterar över hur vi reser, att vi tar bilen bara när vi verkligen måste och åker kollektivt, går eller cyklar i första hand.

Lars Backström

vd, Västtrafik

ANNONS