Jämställdhet är något positivt som har gjort det möjligt för dagens ungdomar att vara mer autentiska och ärliga i sin kommunikation, skriver insändarskribenten.
Jämställdhet är något positivt som har gjort det möjligt för dagens ungdomar att vara mer autentiska och ärliga i sin kommunikation, skriver insändarskribenten. Bild: Matthias Schrader

Fria ord: Unga kvinnors otrevlighet ett tecken på jämställdhet

Dagens ungdom kan uttrycka sig som de vill och behöver inte anpassa sig efter föråldrade normer. Trevlighet är inte längre ett krav för att kunna överleva, skriver Ellen, 16 år.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du skriva en egen insändare? Mejla till: friaord@gp.se. Vill du svara eller har du synpunkter på en insändare? Använd samma mejladress och ange vilken insändare det gäller.

ANNONS
|

I dagens samhälle är det inte ovanligt att den äldre generationen, våra älskade Birgittor, upplever dagens ungdomar som otrevliga. Detta är inget som de har svårt att påpeka. De suckar över bristande manér och det vulgära språk som har blivit normen för ungas talesätt idag. Vad dessa Birgittor kanske inte förstår, är att denna otrevlighet är en direkt konsekvens av ökad jämställdhet i samhället.

Historiskt sett, behövde unga flickor porträttera sig som delikata små blommor. De skulle vara fina och ömtåliga för att alltid se bra ut i männens ögon. De behövde nämligen ett äktenskap för att kunna bli försörjda i framtiden, något som lättast gick att uppnå genom inre och yttre skönhet. Vill man vara fin, måste man ju lida pin och pinan på den tiden var att konstant hålla sina åsikter inombords, för att i stället alltid hålla med männen i konversationerna. Denna norm präglade kulturen under en lång tid och fastän dagens Birgittor kanske på sin tid hade möjlighet att försörja sig själva, så fanns ofta äktenskapshetsen kvar. I dag är normen inte lika uttalad med spår finns fortfarande kvar.

ANNONS

Dagens ungdom lever dock i en annan verklighet. De kan uttrycka sig som de vill och behöver inte anpassa sig efter föråldrade normer. Flickorna i dag, har inte heller samma behov av att bli omtyckta av männen. De behöver inte en man för att bli försörjda, utan de kan genom sin egna kompetens skaffa sig ett yrke som försörjer dem. Dessa yrken har även tydligare fokus på kompetens och erfarenhet än vad de har på "trevlighet". Trevlighet är alltså inte längre ett krav för att kunna överleva.

Sedan kan man ju även spekulera kring ifall dagens ungdomar ens är så otrevliga som Birgittorna får det att verka som. Visst, vi kanske vågar säga ifrån samt blandar in svordomar i språket ibland, för att förstärka det vi förmedlar, men innebär det verkligen att vi är otrevliga? Även ifall det gör det, så anser jag att det är bättre att vara otrevlig och ogillad men att kunna påverka, än att vara omtyckt men utan något att säga till om. Jämställdhet är något positivt som har gjort det möjligt för dagens ungdomar att vara mer autentiska och ärliga i sin kommunikation. Det må eventuellt innebära att vi är aningen otrevligare än tidigare generationer, men är det verkligen något negativt!?

ANNONS

Vi kan faktiskt inte blunda för alla möjligheter som jämställdhet har skapat. Jämställdhet har öppnat dörrar för dagens ungdomar att kunna ta plats och göra sina röster hörda. Varför ska Birgittorna motarbeta det som deras förfäder, eller snarare förmödrar, kämpade för i århundraden.

I slutet av dagen kanske inte Birgittornas kritik grundar sig i oro för utvecklingen av dagens samhälle och ungdomar, utan snarare i deras egna avundsjuka. Innerst inne önskar nog Birgittorna att de hade fått vara lika fria när de var unga, som dagens ungdomar är. Och även om otrevligheten skulle grunda sig i dålig uppfostran, som Birgittorna påstår, så är fortfarande otrevligheten ett tecken på jämställdhet!

Ellen, 16 år

ANNONS