Det här är inget “krig” mellan några någorlunda jämlika parter, utan en massaker på en i stort sett oskyddad civil befolkning. Något som nu också utreds av FN:s Internationella Domstol (ICJ) i Haag som misstänkt folkmord, skriver insändarskribenten.
Det här är inget “krig” mellan några någorlunda jämlika parter, utan en massaker på en i stort sett oskyddad civil befolkning. Något som nu också utreds av FN:s Internationella Domstol (ICJ) i Haag som misstänkt folkmord, skriver insändarskribenten. Bild: Mohammad Jahjouh

Fria ord: Tvåhundra dagar av mardröm i Gaza – det här måste få ett slut!

Enligt FN:s speciella rapportör Francesca Albanese riskerar länder i väst att, om man inte ändrar sin politik, själva ställas till svars inför internationell domstol för misstankar om medhjälp till folkmord. Är det där vi vill att vårt land, med sin historia av internationell solidaritet och fredsarbete, nu skall hamna?

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du skriva en egen insändare? Mejla till: friaord@gp.se. Vill du svara eller har du synpunkter på en insändare? Använd samma mejladress och ange vilken insändare det gäller.

ANNONS

Sedan 200 dagar lever 2,3 miljoner människor i det avspärrade Gaza i en förfärlig mardröm. Man jagas runt från plats till plats undan israeliska bomber som raserar bostadshus, skolor och sjukhus. Hela familjer förintas när deras hem pulvriseras mitt i natten. Föräldrar samlar ihop kroppsdelar av sina söndersprängda barn i plastkassar. Människor som inte har något alls att göra med varken militanta rörelser eller väpnat motstånd, förlorar barn, syskon och föräldrar i infernot. Läkare och annan sjukvårdspersonal mördas på sina arbetsplatser och nu grävs massgravar med nakna, bakbundna människor upp på sjukhusområden. Hundratals räddningsarbetare, journalister och FN-anställda har dödats. Och ovanpå alltihop börjar människor nu dö av svält.

ANNONS

Enligt FN:s observatörsstyrka (OCHA) har hittills över 34.000 människor, varav över 14.500 barn (!), dödats, och nästan 78.000 skadats. Det här är inget “krig” mellan några någorlunda jämlika parter, utan en massaker på en i stort sett oskyddad civil befolkning. Något som nu också utreds av FN:s Internationella Domstol (ICJ) i Haag som misstänkt folkmord.

Det här måste få ett slut! Västvärldens politiker, inte minst våra egna svenska, måste sluta upp att försvara den israeliska folkmordspolitiken, sluta upp med att förse mordmaskinen med nya vapen, införa bojkotter, avinvesteringar och sanktioner, och ta verkliga initiativ för en varaktig vapenvila och ett slut på hela konflikten med en tvåstatslösning enligt FN:s många gånger upprepade beslut. En stark folkopinion i vårt land måste nu äntligen samla ihop sig och kräva detta!

Enligt FN:s speciella rapportör Francesca Albanese riskerar länder i väst att, om man inte ändrar sin politik, själva ställas till svars inför internationell domstol för misstankar om medhjälp till folkmord. Är det där vi vill att vårt land, med sin historia av internationell solidaritet och fredsarbete, nu skall hamna?

Gunnar Olofsson

ANNONS