Socialsekreteraren/skolsocionomen blev en naturlig samarbetspartner i det skolsociala arbetet och länken mellan socialtjänsten, dess resursteam och skolan. Ett framgångsrikt och uppskattat arbete under ett antal år, skriver insändarskribenten.
Socialsekreteraren/skolsocionomen blev en naturlig samarbetspartner i det skolsociala arbetet och länken mellan socialtjänsten, dess resursteam och skolan. Ett framgångsrikt och uppskattat arbete under ett antal år, skriver insändarskribenten. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Fria ord: Satsa långsiktigt för att förhindra att unga hamnar i kriminalitet

Det sorgliga är att sådant arbete, i tider av dåligt med pengar ofta är det som prioriteras ned, menar insändarskribenten Inger Bauer.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du skriva en egen insändare? Mejla till: friaord@gp.se. Vill du svara eller har du synpunkter på en insändare? Använd samma mejladress och ange vilken insändare det gäller.

ANNONS

Kan inte hålla tyst längre! Var initiativtagare till samverkan mellan socialtjänst och skola i Sdf Askim 2001 – 2003.

Förebyggande arbete är självklart A och O för att förhindra att barn och ungdomar hamnar i kriminalitet.

Frågan aktualiseras och skrivs om i pressen gång på gång när något hemskt våldsbrott inträffat. Nu senast det fasansfulla dådet när pappan Mikael, 39 år, blev ihjälskjuten framför ögonen på sin son.

Är övertygad om att mycket förebyggande arbete pågår i landet. Man ropar nu högt om samarbete mellan skola och socialtjänst, polis och fritid och så vidare i pressen. Håller helt med. Det sorgliga är att sådant arbete, i tider av dåligt med pengar ofta är det som prioriteras ned. Skall ge ett exempel på ett arbete vi startade 2001 i stadsdelen Askim. Vet att flera stadsdelar följde efter och kanske också var före.

ANNONS

Först gjorde socialtjänsten tillsammans med skolan en kartläggning av alla barn och ungdomar i förskola och skola, ca 2500 barn (för socialtjänsten anonymt). Ett ganska stort antal barn identifierades med olika nivåer av oro, allt från ospecifik oro till oro på anmälningsnivå. Skolan kontaktade föräldrarna och samarbete inleddes. Socialsekreteraren/skolsocionomen blev en naturlig samarbetspartner i det skolsociala arbetet och länken mellan socialtjänsten, dess resursteam och skolan. Ett framgångsrikt och uppskattat arbete under ett antal år.

Samarbetet mellan socialtjänst/skola/polis och fritid var redan etablerat och är sannolikt fortfarande i dag. Arbetssättet med skolsocionomer blev så småningom förändrat och när ekonomin kärvade drogs tjänster in.

Nu vill man återuppfinna hjulet! Varför lär man sig aldrig att satsa pengar på rätt saker, att gasa i stället för att dra ner? Man måste våga för att vinna!

Politiker, satsa nu stora pengar på långsiktigt förebyggande arbete, bland annat nära samarbete mellan socialtjänst och skola! Lär av erfarenheten och agera nu, inte sen!

Inger Bauer, före detta socialsekreterare/skolsocionom, enhetschef inom socialtjänsten

ANNONS