Men tyvärr är Mentormammor ett tidsbegränsat projekt där nuvarande medel tar slut i juni. I nuläget är den fortsatta finansieringen oklar och det viktiga arbetet som byggts upp riskerar att raseras, skriver insändarskribenten.
Men tyvärr är Mentormammor ett tidsbegränsat projekt där nuvarande medel tar slut i juni. I nuläget är den fortsatta finansieringen oklar och det viktiga arbetet som byggts upp riskerar att raseras, skriver insändarskribenten. Bild: Adam Ihse / TT

Fria ord: Rädda Mentormammor i Bergsjön

Med ett tålmodigt och strategiskt arbete har Mentormammor med begränsade resurser lyckats bygga upp en bred verksamhet med olika insatser direkt till föräldrar och barn i Bergsjön, skriver insändarskribenten.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du skriva en egen insändare? Mejla till: friaord@gp.se. Vill du svara eller har du synpunkter på en insändare? Använd samma mejladress och ange vilken insändare det gäller.

ANNONS
|

I Uppdrag granskning på SVT från 6/3 gavs en allvarlig beskrivning av det hot mot Sveriges säkerhet som desinformationskampanjen om socialtjänsten orsakade. I programmet medverkade projektet Mentormammor i Bergsjön som pågått sedan 2021.

Den ideella föreningen Tidigt Föräldrastöd driver Mentormammor. En projektledare och fem kvinnor med olika språkbakgrunder arbetar i projektet.  Alla har egna erfarenheter av att vara nyanlända. De är etablerade i Sverige och är utbildade doulor och kulturtolkar. Styrkan handlar om att dela gemensamma upplevelser med målgruppen, ha språkkompetens och förankringen i det egna nätverket. Grunden för att information ska nå fram är tillit och förtroende.

Med ett tålmodigt och strategiskt arbete har Mentormammor med begränsade resurser lyckats bygga upp en bred verksamhet med olika insatser direkt till föräldrar och barn i Bergsjön. Arbetet har hela tiden skett i nära samarbete med offentliga och ideella verksamheter i stadsdelen. Att de möter föräldrar när barnen är små innebär att de tidigt är med och medverkar i det oerhört viktiga arbetet att stärka föräldrars kompetens, bidra till varma relationer mellan barn och föräldrar, ge barn förutsättningar att lyckas i skolan och minska rekryteringen till kriminella gäng. Med sitt brobyggande mellan föräldrar och socialtjänst bidrar de också med att föräldrar vågar ta hjälp innan problem blir så stora att tvingande lagstiftning behöver tillämpas.

ANNONS

Men tyvärr är Mentormammor ett tidsbegränsat projekt där nuvarande medel tar slut i juni. I nuläget är den fortsatta finansieringen oklar och det viktiga arbetet som byggts upp riskerar att raseras. Förhoppningsvis ser Göteborgs kommun nyttan och värdet av att Mentormammor får fortsätta sitt viktiga brobyggande mellan svårnådda föräldrar och offentliga verksamheter.

Marie-Anne Ervér

ANNONS