Anledningen till de höga elpriserna är att på den tidigare fria energimarknaden har politikerna bestämt tre saker, skriver Tore Dalväg.
Anledningen till de höga elpriserna är att på den tidigare fria energimarknaden har politikerna bestämt tre saker, skriver Tore Dalväg. Bild: Tommy Feldth

Politisk styrning ligger bakom problemen

Anledningen till de höga elpriserna är att på den tidigare fria energimarknaden har politikerna bestämt tre saker, skriver Tore Dalväg.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du skriva en egen insändare? Mejla till: friaord@gp.se. Vill du svara eller har du synpunkter på en insändare? Använd samma mejladress och ange vilken insändare det gäller.

ANNONS
|

Replik

10/1 Högkostnadsskydd för el – när då?

Bäste Lennart Nilsson, läste din insändare med intresse och kunde hålla med om mycket. Men, vi behöver inte mer politisk styrning.

Anledningen till de höga elpriserna är att på den tidigare fria energimarknaden har politikerna bestämt tre saker: (1) hur el skall framställas, (2) bestämt ett fast förhållande mellan priset på el och gas, och slutligen (3) bestämt/tillåtit att överföringskablar lagts till kontinenten.

Det är denna medvetna politiska strategiska styrning som gör att elbolagen nu inte vågar/kan lämna fastpris (= högkostnadsskydd) till konsumenter.

Tore Dalväg

ANNONS