Nytt hopp för återvunnen plast

Med beprövad teknik kan återvunnen och osorterad plast få ett nytt liv som bränsle, liksom Sveriges "gröna guld" skogen, skriver signaturen Teknikoptimist.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du skriva en egen insändare? Mejla till: friaord@gp.se. Vill du svara eller har du synpunkter på en insändare? Använd samma mejladress och ange vilken insändare det gäller.

ANNONS

Ett par insändare har nyligen berört problemen med plaståtervinning. Visst kan det vara frustrerande att som god samhällsmedborgare lägga ner arbete på att sortera och sedan bära materialet till närmsta återvinningsstation för att sedan få veta att det mesta ändå kommer att eldas upp. En klen tröst att det då genererar både värme och elektricitet.

Nyligen läste jag dock någonstans att försök pågår (i USA?) att använda osorterad plast som råvara i en Fischer-Tropsch-anläggning och den vägen tillverka diesel. Fischer-Tropsch-processen är en metod att utvinna syntetiska, kolvätebaserade drivmedel och kemikalier ur andra råvaror än mineralolja (se Wikipedia).

Under 1920-talet utvecklades i Tyskland två metoder att med stenkol respektive brunkol som bas tillverka bensin och diesel. Tyskland saknade ju egna oljetillgångar och båda metoderna lämnade viktiga bidrag till drivmedelsförsörjningen under Andra världskriget.

ANNONS

Förutom kol kan denna metod använda naturgas och biomaterial som råvara, något som redan sker på flera ställen i världen. Sveriges ”gröna guld” – skogen – skulle vara en utmärkt råvara.

På 1970-talet talade politikerna om betydelsen av att minska vårt lands beroende av olja. Nu pratar man om att vi inom några år skall vara ett fossilfritt samhälle. Elbilar i all ära, men de kommer inte att lösa alla problem, så det är hög tid att börja ta fram alternativ till bensin och diesel. Tyvärr ligger Sverige redan i bakkant inom detta område.

Teknikoptimist

ANNONS