GP , Socialdemokraterna Rådhuset Marina Johansson
GP , Socialdemokraterna Rådhuset Marina Johansson Bild: Jenny Ingemarsson

Marina – låt oss bo där vi känner oss hemma!

Valfriheten är viktig och god äldreomsorg måste få kosta både pengar och möda, skriver Kerstin Segesten.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du skriva en egen insändare? Mejla till: friaord@gp.se. Vill du svara eller har du synpunkter på en insändare? Använd samma mejladress och ange vilken insändare det gäller.

ANNONS

Den 1/6 deltog jag i ett möte med Marina Johansson (S). Vi hade ett öppet och givande samtal kring äldres liv och välmående. Marina tillstod att äldreomsorgen varit eftersatt och bedyrade att nu är det dags att höja kvaliteten inom en rad områden. Särskilda medel finns också avsatta för att så kan ske.

Tre dagar efter vårt samtal ser jag till min förskräckelse i GP (4/6) att Marina Johansson tillsammans med (V) och (MP) motsätter sig att vi äldre ska få välja omsorgsboende. Man vill i första hand fylla kommunens egna boenden, även om de ligger helt fel geografiskt och/eller inte har den äldres förtroende. Man varnar för en flyttkarusell, tomma boendeplatser, ökade kostnader och omflyttning av personal. Nog kan det vara så, men valfriheten är viktig och god äldreomsorg måste få kosta både pengar och möda.

ANNONS

För merparten av oss äldre är det viktigt att fortsatt få bo i den del av staden, där vi känner oss hemma.

Att flytta till ett omsorgsboende är i regel en smärtsam process, framtvingad av nödvändighet. För merparten av oss äldre är det viktigt att fortsatt få bo i den del av staden, där vi känner oss hemma. Närheten till våra anhöriga är ännu viktigare. Den make/maka som blir kvar i egna boendet är också gammal, kan ha vissa rörelsebegränsningar och har ofta slutat köra bil. Regelbundna besök bidrar till livskvaliteten för båda och får inte hindras av långa resvägar. Närhet till barn, barnbarn och gamla vänner kan ha lika stor betydelse.

Valet är också en fråga om trygghet. Vi vill flytta till boenden som vill känner till genom egna besök eller genom vänner och bekanta och har förtroende för. För den som inte har några preferenser står det självklart fritt att avstå från att välja.

Skulle ett omsorgsboende i ”fel” stadsdel råka bli tomt, för att ingen vill bo där, kan det lätt byggas om till studentbostäder. Sådana behövs och ungdomar kan ta buss, spårvagn eller cykel till sitt lärosäte. Kompetenta undersköterskor får garanterat nytt arbete på de boenden som vi äldre väljer.

Så Marina, visa att ditt engagemang för oss seniorer inte bara var tomma ord. Tänk om!

Kerstin Segesten, SPF Seniorernas distriktsstyrelse och äldrepolitiska kommitté

ANNONS

LÄS MER:Ny strid om rätt att välja äldreboende väntar

ANNONS