Ett allmänt tyckande som inte har på en akademisk teknisk högskola att göra och som inte tillför verksamheten något. Vilken annan verksamhet skulle tillåta det? skriver insändarskribenten.
Ett allmänt tyckande som inte har på en akademisk teknisk högskola att göra och som inte tillför verksamheten något. Vilken annan verksamhet skulle tillåta det? skriver insändarskribenten. Bild: FREDRIK PERSSON

Lärosäten är platser för lärande – inte tyckande

Skolan är en plats för lärande, inte allmänt tyckande om olika världshändelser, skriver Tomas Thorvaldsson.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du skriva en egen insändare? Mejla till: friaord@gp.se. Vill du svara eller har du synpunkter på en insändare? Använd samma mejladress och ange vilken insändare det gäller.

ANNONS
|

Tyvärr klarade inte Chalmers rektor att stå emot tyckarstormen i sitt tidigare självklara beslut att inte tillåta politiska manifestationer inom Chalmers. Skolan är en plats för lärande, inte allmänt tyckande om olika världshändelser. Chalmers är sedan många år, med rätta, stolta över sin internationella prägel med människor från olika länder och kulturer hos studenter, lärare och forskare. Samarbeten mellan olika lärosäten över hela världen är en förutsättning för att lyckas i nutidens konkurrens.

Att då tillåta politiska manifestationer på arbetsplatsen vore vansinne och bara leda till motsättningar mellan människor med olika bakgrund och åsikter. Ett allmänt tyckande som inte har på en akademisk teknisk högskola att göra och som inte tillför verksamheten något. Vilken annan verksamhet skulle tillåta det?

ANNONS

Akademins utmaning idag är att fullfölja sitt kärnuppdrag; lärande. Med nya studenter med mindre förkunskaper än förr är utmaningen att tillföra så mycket lärande att studenterna kan klara sina examina inom given tid. En utmaning som det går lite si och så med. Genomströmningen av studenter som klarar sina examina har drastiskt gått ner. Det är här krutet ska läggas; undervisning inte tyckande.

Studenterna får väl göra som alla andra med sin demonstrationsrätt; använda sin fritid och utanför sin arbetsplats.

Tomas Thorvaldsson, pensionerad professor

ANNONS