Fria ord: Jag har drabbats av åsiktsregistreringen på 60-talet

Jag menar att alla de som under 1960- och 1970-talets vänstervåg olagligen övervakats och registrerats har rätt till klarhet och upprättelse, skriver Lennart Ekengren.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du skriva en egen insändare? Mejla till: friaord@gp.se. Vill du svara eller har du synpunkter på en insändare? Använd samma mejladress och ange vilken insändare det gäller.

ANNONS

Femtio år har gått sedan IB:s och Säpos olagliga åsiktsregistreringar avslöjades av Bratt och Guillou. Då en viktig och stor händelse för media.

De båda dömdes till fängelse. Socialdemokraternas och statens intressen hade hotats och skadats. Registren blev ändå kvar under andra beteckningar och därmed lagliga.

Att framgångsrikt ställa Säpo och staten till ansvar för de skador som åsamkats oss som olagligt och helt ogrundat registrerats som tänkbara hot i eller mot samhället är i princip omöjligt. Sekretesstiden är 70 år. Vi ska hinna avlida innan rätten till klarhet blir vår.

Säpo har, sannolikt i mycket stort antal fall, delgett företag och organisationer sådana uppgifter och detta under juridiskt bindande yppandeförbud.

ANNONS

Jag har personligen, i kvalificerade yrken, drabbats svårt vid ett par tillfällen. Berörda chefer förklarade för mig Säpos krav på dem genom att med omskrivningar ogenerat runda yppandeförbuden.

Säpo kunde alltså genom skvaller, organiserat angiveri och förutfattade meningar, omskapa bilden av många unga till presumtiva brottslingar och samhällshot. Säpo utredde sedan de egna föreställningarna och dömde utifrån detta de berörda. Domarna verkställdes sedan av Säpo bland annat i form av yrkesförbud, det vill säga samma sätt att oskadliggöra oönskade demokratiska medborgare som Stasi tillämpade i Östtyskland.

Utifrån detta och att jag tidigare efter begäran från Säpo erhållit några helt överstrukna registerutdragssidor har jag utan framgång låtit pröva mina krav på insyn och klarhet i samtliga berörda svenska domstolsinstanser. På Säpos begäran nekades jag där tillgång till handlingarna.

Jag förnekas därmed rätten till social och ekonomisk upprättelse under min livstid.

Samtidigt skyddar sig Säpo från avslöjande om bristande saklighet, kompetens och respekt för demokratiska principer och rättigheter.

Säpo har möjligheten att i förtid släppa all dokumentation, men tyvärr saknas såväl vilja som aktning för medborgaren. Säpo vägrar att blotta de egna grova bristerna.

Jag menar att alla de som under 1960- och 1970-talets vänstervåg olagligen övervakats och registrerats har rätt till klarhet och upprättelse.

ANNONS

Jag anser att dessa historiska skamliga övergrepp måste tas på allvar av vår tids media.

Medverka till rättvisa åt de drabbade!

Lennart Ekegren

ANNONS