Nu ställer sig Israels premiärminister Benjamin Netanyahu till skaran av makthavare som tar sig rätten att angripa pressfriheten och förbjuda fristående nyhetskanaler i Israel, skriver insändarskribenten.
Nu ställer sig Israels premiärminister Benjamin Netanyahu till skaran av makthavare som tar sig rätten att angripa pressfriheten och förbjuda fristående nyhetskanaler i Israel, skriver insändarskribenten. Bild: Leo Correa

Hur demokratiskt är ett land där man vill strypa den fria pressen?

Att etablissemanget tar sig rätten vidta åtgärder mot yttrandefrihet och fri oberoende medier, inte bara i diktaturer, men också i länder som anses vara demokratier är alarmerande och ett varningstecken på att de styrande främjar sig från de värderingar som varit hörnstenar i demokratiska stater, skriver Kari Parman.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du skriva en egen insändare? Mejla till: friaord@gp.se. Vill du svara eller har du synpunkter på en insändare? Använd samma mejladress och ange vilken insändare det gäller.

ANNONS
|

Vi ser det alltför ofta runt om i världen Donald Trump i USA, Viktor Orbán i Ungern och Aleksandar Vučić i Serbien är några i raden av demokratiskt valda makthavare som missbrukat sin av folket tilldelade makt för att minska pressfriheten. Ryssland, Polen, Tjeckien och Turkiet är andra exempel på länder där pressfriheten stramas åt men också EU har förbjudit ryska medier från att sända i unionen.

Nu ställer sig Israels premiärminister Benjamin Netanyahu till skaran av makthavare som tar sig rätten att angripa pressfriheten och förbjuda fristående nyhetskanaler i Israel.

Att etablissemanget tar sig rätten vidta åtgärder mot yttrandefrihet och fri oberoende medier, inte bara i diktaturer, men också i länder som anses vara demokratier är alarmerande och ett varningstecken på att de styrande främjar sig från de värderingar som varit hörnstenar i demokratiska stater.

ANNONS

Vår demokrati är ömtålig och måste vårdas. Den kan inte fungera utan fria medier. Medierna garanterar dels en möjlighet för människor att komma till tals, dels en möjlighet att hålla sig informerad om vad som händer i världen. Yttrandefrihet och rätten till att fritt få publicera har utgjort en viktig grund i alla demokratier men när ett land inte längre tillåter fria medier eller när dess politiska ledning förbehåller sig rätten att censurera medieutbudet är det berättigat att ställa sig frågan om dessa länder fortfarande kan anses vara demokratier?

Kari Parman

ANNONS