I Fyrebergets dammar finns groddjur av så stort värde att inget får störa dess miljö. Redan här borde planerna på byggnation stoppats, skriver insändarskribenten.
I Fyrebergets dammar finns groddjur av så stort värde att inget får störa dess miljö. Redan här borde planerna på byggnation stoppats, skriver insändarskribenten.

Gör Fyreberget till naturreservat

I Fyrebergets dammar finns groddjur av så stort värde att inget får störa dess miljö. Redan här borde planerna på byggnation stoppats, skriver insändarskribenten.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du skriva en egen insändare? Mejla till: friaord@gp.se. Vill du svara eller har du synpunkter på en insändare? Använd samma mejladress och ange vilken insändare det gäller.

ANNONS

På Skaftö, i Lysekils kommun, vill Serneke bygga 200–250 bostäder på ett orört bergsområde som heter Fyreberget (Vägeröd 1:69 Östersidan) som ligger på kyrkans mark. Det är ett helt obebyggt område som då skulle få irreparabla skador på områdets höga naturvärden. Är detta förenligt med kyrkans miljömål?

Uppe på Fyreberget finns ett antal dammar och i dem finns groddjur som är av så stort värde att inget får störa dess miljö. Redan här borde planerna på byggnation stoppats. En fördjupad miljökonsekvensbeskrivning borde ha gjorts från början. Kommer den att göras?

Då berget innehåller Paragnejs (kallas surt berg) som är en svavelhaltig bergart, kan man inte använda denna sprängsten till bygget utan man måste frakta bort densamma för säker deponi. Paragnejs ihop med regnvatten läcker svavel ner i grundvattnet/dricksvattnet och sedermera ut i Gullmarn. Är någon seriös undersökning gjord rörande ovanstående?

ANNONS

I slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet oroades fru Calla Curman djupt av stenbrytarnas förstörelse av de vackra klipporna på Stångehuvud. Hon lyckades köpa in dem efter mycket ihärdigt arbete och därmed räddades området från oreparerbar förstörelse. Hon köpte området för framtiden.

Vi som nu lever är outsägligt tacksamma för hennes framsynthet och hennes outtröttliga arbete för vad hon (och nu vi) fann viktigt. Naturvårdsverket skulle – i Calla Curmans anda – kunna lämna ett arv till framtiden genom att göra om Fyreberget till ett naturreservat.

Anneli Andersson

Lena O’Dowd

LÄS MER:Nya hotade arter: Fjärilar och störar

LÄS MER:Ny Sernekechef ska leda Karlastaden-projektet

LÄS MER:Kritiserat artskydd ändras

ANNONS