Jag föreslår att Nobelstiftelsen utreder möjligheten att komplettera fysik- och kemipriserna med flera naturvetenskapliga forskningsfält, skriver Fredrik Klingberg.
Jag föreslår att Nobelstiftelsen utreder möjligheten att komplettera fysik- och kemipriserna med flera naturvetenskapliga forskningsfält, skriver Fredrik Klingberg. Bild: Christine Olsson/TT

Fria ord: Går det att modernisera Nobelpriset?

Jag föreslår att Nobelstiftelsen utreder möjligheten att komplettera fysik- och kemipriserna med flera naturvetenskapliga forskningsfält för att kunna inrymma fler samhällsnyttiga och aktuella ämnen, skriver Fredrik Klingberg.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du skriva en egen insändare? Mejla till: friaord@gp.se. Vill du svara eller har du synpunkter på en insändare? Använd samma mejladress och ange vilken insändare det gäller.

ANNONS
|

Sedan år 1901 har Nobelpriset förgyllt vetenskapen och inspirerat forskare runt om världen. Enligt stadgarna som Alfred Nobel stiftade ville han dela ut priset till den som inom ”fysikens område gjort den viktigaste upptäckten eller uppfinningen och inom kemin den viktigaste upptäckten eller förbättringen.” Detta har också skett och sker än idag. Men, går det att modernisera Nobelprisets stadgar för att bättre avspegla det moderna samhällets stora frågor och utmaningar?

Genom att komplettera Fysik och Kemipriserna med flera naturvetenskapliga ämnen bör det gå att föra in aktuella och numera mycket viktigare ämnesområden än de som Alfred Nobel ansåg vara de viktigaste. Naturvetenskapen beaktar marken, vattnet och luften, med vetenskaper som t.ex. biologi, geologi, oceanografi, meteorologi, hydrologi och geografi.

ANNONS

Biologi är idag en omfattande vetenskap, som i många stycken handlar om världens livsmedelsförsörjning och om hur naturen är beskaffad. Den biologiska mångfalden är ett centralt begrepp som kan vara livsavgörande för mänskligheten och naturen. Inom meteorologi och oceanografi framstår klimatforskningen om den pågående klimatförändringen som avgörande för vårt globala välbefinnande och överlevnad. Var och en vet hur betydelsefullt det är att kunna förutspå vädret. Den viktiga värmetransportören Golfströmmen har kommit och gått i ett längre tidsperspektiv men kommer den att fortsätta värma oss uppe i norr? Inom den geologiska ämnesområdena forskas om hur markens resurser utnyttjas och bevaras på bästa sätt. Här är kunskapen om förnybar energi väsentlig. Miljöforskning är intimt förknippad med geologisk kunskap om mark såväl på land som i havsbotten. Vattnets förekomst och kvalité är en av de största forskningsutmaningarna inom hydrologi.

Jag föreslår att Nobelstiftelsen utreder möjligheten att komplettera fysik- och kemipriserna med flera naturvetenskapliga forskningsfält för att kunna inrymma fler samhällsnyttiga och aktuella ämnen. Om intresset och viljan finns går det säkert att förnya Nobels önskan. En modernisering av Nobelpriset skulle höja statusen på priset än mer, avspegla nutidens stora frågor och nå fler forskare som förtjänar Nobelstiftelsens uppmärksamhet.

Fredrik Klingberg, Fil. Dr. i Kvartärgeologi

ANNONS
ANNONS