Okunskapen om den kvinnliga kroppen och kvinnosjukdomar är fortfarande stor, skriver Linnea Arvidsson.
Okunskapen om den kvinnliga kroppen och kvinnosjukdomar är fortfarande stor, skriver Linnea Arvidsson. Bild: Janerik Henriksson/TT

Funkar det på mig? Jag är ju tjej

I strävan efter att skapa ett jämställt samhälle glömdes, eller gömdes, skillnader mellan könen, skriver Linnea Arvidsson.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du skriva en egen insändare? Mejla till: friaord@gp.se. Vill du svara eller har du synpunkter på en insändare? Använd samma mejladress och ange vilken insändare det gäller.

ANNONS
|

Kunskap är att veta när man inte vet, tros Sokrates ha sagt 400 år före Kristus. Varje gång jag hör citatet förundras jag över vilka möjligheter det finns i den ödmjukaste självinsikten. En sak jag vet, med säkerhet, är att mänskligheten inte alltid vetat när den inte vet. Synen på kvinnan har länge varit baserad på allt annat än kunskap och tyvärr är det inget vi lämnade bakom oss vid millennieskiftet.

I alla tider har kvinnor betraktas som annorlunda och ofullständiga, vilket har motiverat och legitimerat förfärliga förtryck i flertalet skepnader. Med tidens gång tog människan sitt förnuft till fånga. Under senare delen av 1900-talet tog en ny rörelse form och det vi i dag kallar jämställdhetspolitik formades. Men missade vi något viktigt på vägen?

ANNONS

Att inte på ett bättre sätt hantera frågan om skillnaderna mellan könen är förstås ett feministiskt problem

I strävan efter att skapa ett jämställt samhälle glömdes, eller gömdes, de skillnader som finns mellan könen, och som faktiskt bör beaktas. Säkerheten i våra bilar är i dag utformad efter en mans kropp, vilket resulterar i att kvinnor löper större risk att skadas i en olycka. Program för röstigenkänning är bättre på att uppfatta mäns röster. Vad ska kvinnor göra i det framtida AI-samhället om vi har svårt att få våra röster hörda av den manligt kodade tekniken?

Forskning inom medicin har traditionellt gjorts på män. I dag vet vi, tack och lov, att det finns skillnader mellan könen i symtom på olika diagnoser. Dock är okunskapen om den kvinnliga kroppen och kvinnosjukdomar fortfarande stor.

Önskan om ett jämställt samhälle går hand i hand med en rädsla att diskriminera kvinnor. En rädsla som tycks ha skapat en kollektiv ängslan inför det faktum att det finns skillnader mellan könen. En ängslan som skadar. Att inte på ett bättre sätt hantera frågan om skillnaderna mellan könen är förstås ett feministiskt problem. Det är med kunskap och data om kvinnor som vi kan börja skapa ett jämställt samhälle, där kvinnor inte behöver känna att de gästspelar i ett samhälle av män, för män.

ANNONS

Linnea Arvidsson

LÄS MER:Vestibulit: Var tionde kvinna har det – nu väntas nya riktlinjer

LÄS MER:Forskare: Därför bör gravida undvika Alvedon

LÄS MER:Klimakteriebehandling kopplas till demensrisk

ANNONS