Det tas lite hänsyn till behovet av träd för svalka vid värmeböljor och gröna ytor som fördröjningsmagasin vid extremregn, skriver Kent Wängstedt.
Det tas lite hänsyn till behovet av träd för svalka vid värmeböljor och gröna ytor som fördröjningsmagasin vid extremregn, skriver Kent Wängstedt.

Förtätningen kräver träd och gröna ytor

Det tas lite hänsyn till behovet av träd för svalka vid värmeböljor och gröna ytor som fördröjningsmagasin vid extremregn, skriver Kent Wängstedt.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du skriva en egen insändare? Mejla till: friaord@gp.se. Vill du svara eller har du synpunkter på en insändare? Använd samma mejladress och ange vilken insändare det gäller.

ANNONS
|

Det pågår en förtätning med byggnader i vår stad. Jag ser det utefter Lergöksgatan och i detaljplanen för Frölunda centrum. Det tas mycket lite hänsyn till behovet av träd för svalka vid värmeböljor och behovet av gröna ytor som kan fungera som fördröjningsmagasin vid extremregn.

Den förtätning vi nu ser kräver anslutning till avloppsrening. Åtta kommuner ansluts i dag till befintligt reningsverk. Till reningsverket kommer vid extrema situationer 60 procent överskottsvatten (dagvatten). I en nära framtid krävs minst ytterligare en reningsanläggning. Strategiskt placerad.

I Köpenhamn 2011 föll över 150 millimeter regn på två timmar. Nu har asfaltytor förvandlats till grönytor.

ANNONS

När det gäller förtätning av staden: tänk om och gör rätt!

Kent Wängstedt

LÄS MER:Så drabbas Göteborg av uppvärmningen

LÄS MER:Så dränks Göteborgs ikoniska platser när regnet vräker ner

LÄS MER:Göteborgs stad måste sluta upp med förtätningen

ANNONS