Personalens erfarenheter och kompetenser är avgörande för att förskolan ska fungera, skriver Johan Forsstrand.
Personalens erfarenheter och kompetenser är avgörande för att förskolan ska fungera, skriver Johan Forsstrand. Bild: Shamiram Demir

Förskolan måste utgå från de resurser som finns

Viktigt att ansvarig chef berättar om syfte och mål med de förändringar som initieras, skriver Johan Forsstrand.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du skriva en egen insändare? Mejla till: friaord@gp.se. Vill du svara eller har du synpunkter på en insändare? Använd samma mejladress och ange vilken insändare det gäller.

ANNONS
|

Replik

13/9 Effektiviseringar gör arbetet i förskolan ännu tuffare

I förskoleförvaltningen pågår ett löpande arbete med att utveckla och öka kvaliteten i förskolan. Vi har ansvar för att skapa en så kvalitativ förskola som möjligt inom den ekonomiska ram vi har.

Många förskolor arbetar aktivt med att på olika sätt dela upp barnen i mindre grupper och sammanhang under dagen. Att arbeta i ”duos” med en mindre barngrupp är ett av många sätt som rektor kan välja att organisera sin förskola på. I alla förändringsarbeten är det viktigt att alla på förskolan involveras, får vara delaktiga och blir lyssnade på. Det är också viktigt att ansvarig chef berättar om syfte och mål med de förändringar som initieras.

ANNONS

Tanken med pedagogiska måltider, där barn och pedagoger äter tillsammans, är att de ska genomföras i lugn och ro så att barn och vuxna kan samtala med varandra. Hur man får det att fungera kan se olika ut. Rektor och pedagoger kan behöva fundera tillsammans på hur måltiderna ska fungera på deras förskola. Det är också viktigt att förskolan har tydliga rutiner och arbetssätt för hur frånvaro bland medarbetare hanteras.

Personalens erfarenheter och kompetenser är avgörande för att förskolan ska fungera. Jag hoppas att insändarskribenten ska kunna fortsätta dialogen med rektor för att hitta en bra väg framåt.

Johan Forsstrand, utbildningschef förskoleförvaltningen i Göteborg

LÄS MER:Mer pengar till förskolan – efter hot om nedskärningar

LÄS MER:Barnens behov måste gå före skattesänkningar för de rikaste

ANNONS