Hur ska deras hemländer kunna utvecklas och bli en bättre plats om alla som vill något större flyr därifrån, skriver insändaren.
Hur ska deras hemländer kunna utvecklas och bli en bättre plats om alla som vill något större flyr därifrån, skriver insändaren. Bild: Adam Wrafter/SvD/TT

Ensamkommande kan göra nytta i sina hemländer

Hur ska deras hemländer kunna utvecklas och bli en bättre plats om alla som vill något större flyr därifrån, skriver Ing-Marie.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du skriva en egen insändare? Mejla till: friaord@gp.se. Vill du svara eller har du synpunkter på en insändare? Använd samma mejladress och ange vilken insändare det gäller.

ANNONS
|

Jag saknar ett perspektiv i debatten gällande de så kallade”ensamkommande” som riskerar att utvisas om de inte får något arbete i Sverge. Dessa, mestadels unga afghanska män, har på eget initiativ tagit sig hit. Här har de fått bo i en demokrati i flera år. Här har de fått lära sig vår kultur och våra värderingar ett nytt språk samt fått en svensk gymnasieutbildning. Mig veterligt har allt detta betalats av den svenska staten – en fantastisk gåva som är få förunnad! Självklart var syftet med deras långa resa att de skulle få stanna här och få ett bättre liv än det som kunde förväntats i hemlandet. De flesta människor tänker trots allt främst på sitt eget väl och ve.

ANNONS

Men vilken nytta skulle de inte kunna ha av de kunskaper, värderingar och insikter de förvärvat, om de flyttade tillbaka till sina sina hemländer/ursprungsländer? Tack vare sin multikulturella bakgrund och svenska utbildning skulle de kunna bidra till en bättre värld. Hur ska deras hemländer kunna utvecklas och bli en bättre plats om alla som vill något större flyr därifrån?

Jag citerar Svenska Afganistan Komitténs hemsida: "Trots viktiga framsteg så utsätts kvinnor och flickor dagligen för diskriminering, våld, trakasserier, tvångsgifte och barnäktenskap. För en majoritet av kvinnorna är det svårt att studera eller arbeta utanför familjen och familjejordbruket. Det traditionella rättssystemet stöder sällan kvinnors rättigheter utan motarbetar oftast lagstiftarens intentioner.".

Dessa kvinnor saknar helt möjligheten att söka sig till ett annat land i syfte att få ett drägligare liv. Det är detta perspektivet jag önskar förmedla som ett alternativ till en ensidig kamp för att till varje pris få stanna i Sverige.

Ing-Marie

LÄS MER:S och MP överens om migrationsförslag

LÄS MER:Beslutet: Bostad åt 7 500 nyanlända

ANNONS