Det verkliga problemet

Klimatproblemen och jordens överlevnad är så mycket mer än en fråga om vårt energibehov och hur det ska lösas, skriver Olov Holmstrand.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du skriva en egen insändare? Mejla till: friaord@gp.se. Vill du svara eller har du synpunkter på en insändare? Använd samma mejladress och ange vilken insändare det gäller.

ANNONS

I den allmänna diskussionen tycks klimatproblemet vara reducerat till hur energibehovet ska lösas. Kol, olja och fossilgas måste ersättas med solenergi. Mycket engagemang läggs på att diskutera för- och nackdelar med vindkraft, solkraft, vätgas, biobränslen, batterier, elbilar, elvägar etcetera. En nostalgikramande minoritet förespråkar kärnkraft. Men frågan om det totala behovet av energi och mänskliga aktiviteter ställs nästan inte. Tvärt om är ständig tillväxt fortfarande global norm.

Det verkliga problemet är vår totala verksamhet på planeten. Med eller utan klimatpåverkan håller vi på att engångsförbruka fysiska resurser och ekosystem. Då är den överordnade frågan hur många människor planeten tål och vilken ”standard” i fråga om ekologisk påverkan dessa människor ska tillåtas ha, om vi vill ha långsiktig överlevnad.

ANNONS

Olov Holmstrand

ANNONS