Utsläppshandelssystemet (ETS) är ett komplicerat sätt att sätta ett pris på utsläppen, skriver insändaren.
Utsläppshandelssystemet (ETS) är ett komplicerat sätt att sätta ett pris på utsläppen, skriver insändaren. Bild: Björn Larsson Ask/TT

Det finns ett bättre system än handel med utsläpp

Det blir svårt för hushållen att förutsäga kostnaderna inom utsläppshandelssystemet. Men ”avgift och utdelning” är transparent och alla får tid och möjlighet att planera ett klimatvänligare liv, skriver Henrik Petrén.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du skriva en egen insändare? Mejla till: friaord@gp.se. Vill du svara eller har du synpunkter på en insändare? Använd samma mejladress och ange vilken insändare det gäller.

ANNONS
|

EU-kommissionen föreslår att utsläppshandel införs för transporter och uppvärmning av bostadshus. Jag anser att man förlorar en möjlighet att välja ett mycket effektivare sätt att minska utsläppen, nämligen ”avgift och utdelning” (Carbon Fee and Dividend). Detta system innebär en stadigt stigande avgift på koldioxidutsläpp som tas ut så nära källan som möjligt (gruvan, oljekällan, avverkningsplatsen eller importhamnen) varpå hela intäkten delas ut i lika delar till befolkningen som omställningshjälp.

Utsläppshandelssystemet (ETS) är ett komplicerat sätt att sätta ett pris på utsläppen. Styrningen sker genom att mängden utsläppsrätter minskar varje år. Men det är priset, inte mängden utsläppsrätter, som driver utsläppsminskningarna. En förutsägbar och stadigt stigande koldioxidavgift stimulerar långsiktiga investeringar bättre än ETS, eftersom det är det framtida priset företagen kalkylerar med, inte det nuvarande.

ANNONS

Det blir svårt för hushållen att förutsäga kostnaderna inom utsläppshandelssystemet. Men avgift och utdelning är transparent och alla får tid och möjlighet att planera ett klimatvänligare liv.

Växthusgasutsläpp ska upphöra

Utsläppshandeln garanterar (om den fungerar) att minskningarna inte går långsammare än fastställt, men också att de inte går snabbare. Om man i stället fastlägger en lägstanivå för koldioxidavgiften kan ambitiösare länder gå före utan att deras ansträngningar motverkas av billigare utsläppsrätter.

Företag kommer att skicka vidare kostnadsökningen till sina kunder och till slut är det hushållen som betalar.

Klimatpolitikens mål måste vara att växthusgasutsläppen ska upphöra. Oavsett hur man utformar politiken måste kostnaderna för denna omställning betalas. Värmepannor ersätts av värmepumpar, förbränningsmotorer av elmotorer, industriprocesser måste ske koldioxidneutralt – allt detta kostar oavsett hur man får det att ske.

Företag kommer att skicka vidare kostnadsökningen till sina kunder och till slut är det hushållen som betalar. Därför bör de få utdelningen som stöd i sin omställning. Låg- och mellaninkomsttagare kommer att relativt sett gynnas mer ju högre priset är. Bara så kan vi få ett tillräckligt högt koldioxidpris som ändå är politiskt och socialt accepterat.

Henrik Petrén

LÄS MER:Göteborgs hamn positiv till hårdare klimatregler

LÄS MER:Klimattullarna kan bli en ödesfråga

LÄS MER:Kanada storsatsar på att minska flygutsläpp

ANNONS