Bilden visar bara Härlanda tjärn och inte den aktuella platsen där det ska byggas.
Bilden visar bara Härlanda tjärn och inte den aktuella platsen där det ska byggas. Bild: Per Wahlberg

Dåligt val att förtäta i ett naturnära område

Att i efterhand plantera nya enstaka träd är inget bra alternativ, skriver Gunilla F.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du skriva en egen insändare? Mejla till: friaord@gp.se. Vill du svara eller har du synpunkter på en insändare? Använd samma mejladress och ange vilken insändare det gäller.

ANNONS
|

Den senaste tidens kraftiga regnväder har orsakat översvämningar och problem och förödelse för många människor. Experter förordar mycket grönska med träd och parker som kan ta hand om allt vatten. Hur kan då politiker och, förhoppningsvis, kunniga stadsplanerare tillåta att det under hösten ska påbörjas byggandet av ett antal 4-11 våningshus i området Smörslottsgatan/Robertshöjdsgatan, helt nära Härlanda tjärn? Då kommer en mängd stora träd att tas bort!

I dagarna stod det vatten på skolgården på intilliggande nybyggda skolan. Hur kommer Robertshöjds radhus och närliggande bebyggelse att påverkas vid framtidens skyfall då träden saknas?

Vi var många som såg riskerna och överklagade denna förtätning i ett naturnära område och vi frågar oss, hur Mark- och miljööverdomstolen kunde godkänna denna stora exploatering. Att i efterhand plantera nya enstaka träd är inget bra alternativ.

ANNONS

Finns det någon ansvarig som kan förklara hur detta kan tillåtas ske?

Gunilla F.

ANNONS