Bild: Fredrik Sandberg/TT

Bra skola för blivande läkare

Genom ett sommarvikariat som sjuksköterska får blivande läkare kunskap om vad just omvårdnad handlar om, skriver signaturen Marcus.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du skriva en egen insändare? Mejla till: friaord@gp.se. Vill du svara eller har du synpunkter på en insändare? Använd samma mejladress och ange vilken insändare det gäller.

ANNONS
|

I både GP och Läkartidningen har Mölndals sjukhus erbjudande om sjuksköterskevikariat till läkarstudenter på Göteborgs universitet till sommaren debatterats. Diskussionen har handlat mycket om att läkare tar över delar av sjuksköterskors roll samt läkarutbildningens avsaknad av moment inom omvårdnad så att de står dåligt rustade för detta vikariat.

En annan synvinkel är följande: Många läkare har dålig insikt i exakt vad sjuksköterskor gör. Genom ett sommarvikariat som sjuksköterska skulle förståelsen bland framtida läkare för vad en av vårdens viktigaste yrkeskategorier gör öka. Blivande läkare får kunskap om vad just omvårdnad handlar om.

Vad som däremot ännu inte har lyfts i debatten är att läkarstudenter som anställs som underläkare får en lön omkring 23-24 000 kr/mån. Detta blir en besparing för arbetsgivaren då sjuksköterskors medianlön ligger på 29 900 kr/mån (SKL 2017).

ANNONS

Bortsett från dessa ”fördelar” är det dock ett stort svek mot sjuksköterskegruppen som kollektiv att nedvärdera deras akademiska utbildning med att låta läkarstudenter fylla deras tjänster, vilka läser en utbildning som i allt väsentligt saknar inslag av just omvårdnad.

Marcus

leg läkare

ANNONS