Vi vet idag att en stabil anknytning under barnets småbarnsår är utgör grunden för framtida förmåga att knyta an till, och bygga relationer med andra människor.
Vi vet idag att en stabil anknytning under barnets småbarnsår är utgör grunden för framtida förmåga att knyta an till, och bygga relationer med andra människor. Bild: Mostphotos

Barnmisshandel att utvisa treårig pojke till Nigeria

Här planeras, med berått mod av Migrationsverket, godkänt av Migrationsöverdomstolen, en grov störning av ett barns anknytningsutveckling, skriver Thomas Arvidsson, pensionerad barnhälsovårdsöverläkare.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du svara eller har du synpunkter på insändaren? Använd kommenteringsfunktionen under insändaren. Vill du skriva en egen insändare mejla till: friaord@gp.se

ANNONS
|

En treårig pojke som vistats i ett och samma familjehem från fyra månaders ålder, och som förefaller ha blivit väl omhändertagen och älskad där, ska utvisas till Nigeria med motivering att han har släkt där, trots att det inte kan redovisas var denna släkt finns eller huruvida någon släkting tänker välkomna honom.

Vi vet idag att en stabil anknytning under barnets småbarnsår är utgör grunden för framtida förmåga att knyta an till, och bygga relationer med andra människor. Störningar i denna process kan leda till irreparabla skador för det framtida sociala livet och psykiska hälsan.

Här planeras, med berått mod av Migrationsverket, godkänt av Migrationsöverdomstolen, en grov störning av ett barns anknytningsutveckling. Så grov att det rimligtvis borde jämställas med barnmisshandel.

ANNONS

I Utlänningslagen (2005:716), allmänna bestämmelser, 10 § står följande: ”I fall som rör ett barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver.”

I artikel 3 i konventionen om barns mänskliga rättigheter, som idag utgör svensk lag, står: ”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.”

Hur kan jurister och tjänstemän med ansvar för Sveriges invandringsjuridik ha så låg läsförståelse att de inte ens tillgodogjort sig Utlänningslagens inledande allmänna bestämmelser?

Till detta kommer att det i ett myndighetsbeslut ska redovisas hur bedömningen av barnets bästa har gjorts. Vid radiorapportering och intervju med berörda tjänstemän framgår att så inte gjorts.

Jag har tidigare ställt mig frågan och gör det nu igen; Hur kan jurister och tjänstemän med ansvar för Sveriges invandringsjuridik ha så låg läsförståelse att de inte ens tillgodogjort sig Utlänningslagens inledande allmänna bestämmelser?

Regeringen bör omgående ge uppdrag åt en grundskolepedagog att testa dessa tjänstemäns läsförståelse. Är den normal så finns ingen ursäkt för utvisningsbeslutet. Det är både ett brott mot utlänningslagen och barnmisshandel.

Thomas Arvidsson, pensionerad barnhälsovårdsöverläkare i Västra Götaland

LÄS MER:Treårige Tim hör hemma vid ett köksbord i Brösarp

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS