Framtidsforskare: Teknologin skapar oss och styr våra liv

Med en utveckling som går snabbare än någonsin är det lätt att känna sig lite vilse, särskilt som företagare. Hur ska jag planera för framtiden när allt händer så fort, går det ens att försöka dra upp en plan när allting ständigt förändras?

ANNONS
|

– Vad betyder det egentligen att vi numera har mänsklighetens samlade kunskap i fickan? Jo, att vi har möjlighet att ta initiativ till vårt eget lärande.

Orden kommer från Gustaf Josefsson, en man med många titlar: framtidsfilosof, dito forskare, festivalarrangör, och entreprenör. Gustaf är dubbelt aktuell för tillfället – dels som inspiratör i Telias föreläsningsserie Before Business, dels som gäst i podden Digitalisterna.

Enligt Gustaf Josefson kan man säga att vi är skapade av teknik - tack vare internet och dess olika verktyg, som exempelvis Facebook, så är allt en digital interaktion. Ingen människa existerar som en ö utan vi blir hela tiden skapade av all teknologi som ger nya idéer och tankar som styr våra liv.

ANNONS

Men det här betyder inte att vi rör oss mot den artificiella intelligens – tvärtom menar Gustav, vår riktning är i stället mot vad han kallar evolutionell intelligens. De organisationer som tar till vara på det här mer organiska tänkandet har tre kännetecken enligt Gustaf:

Det första är självledarskap. Vi kan inte längre lita på att någon annan ska säga åt oss vad vi ska göra varje dag. Det är upp till oss själva att utvecklas och lära oss nya saker. Det här innebär också att vi måste tillåtas att ta de här initiativen, och som ledare för en organisk organisation måste man ha styrkan att ta ett steg tillbaka och se om någon annan borde få ta plats istället.

Det andra kännetecknet är helhet, eller kanske snarare öppenhet. Vi har ju länge pratat om vikten av balans mellan arbete och fritid, men hela det resonemanget bygger på antagandet att det är två olika roller vi ska spela och att den ena rollen inte är välkommen i den andras värld. Den här nya typen av organisation bryr sig i stället om hur en skilsmässa påverkar arbetssituationen, och kanske till och med kan hjälpa sina anställda med det personliga. Målet är fullständig ärlighet om de större målen i livet än den enskilda arbetsuppgiften som gäller för tillfället.

ANNONS

Den tredje och sista indikatorn på den organiska organisationen är att det finns ett evolutionärt syfte. Evolutionen är ju ingen plan som kan beskrivas på samma sätt som ett företag ofta beskrivs som ett skepp med en stark ledare som tar ut kursen, så varför ska en person leda en hel organisation? Det är ju väldigt få som vet vart vi är på väg men det går oftast att bättre att lista ut om det är fler som får vara med och fundera. Vilka egna initiativ vill vi ta för att se var vi tar vägen?

Fler inspirerande föreläsningar om hur vad digitalisering och teknikutvecklingen betyder för företagande hittar du häroch podden Digitalisterna med Kjell Eriksson och Daniel Stark finner du på telia.se/digitalisterna.

ANNONS