Patentstrid om en bälteshake har lett till att en tvist mellan Volvo och Autoliv prövas av Högsta domstolen.
Patentstrid om en bälteshake har lett till att en tvist mellan Volvo och Autoliv prövas av Högsta domstolen. Bild: Anders Ylander

Volvo-tvist tas upp i Högsta domstolen

Volvo Cars medvind i rättstvisten med bilsäkerhetsbolaget Autoliv kan ta en ny vändning sedan Högsta domstolen valt att pröva ärendet, rapporterar nyhetsbyrån Sirén.

ANNONS
|

Sedan ett år tillbaka har bilsäkerhetsbolaget Autoliv försökt ogiltigförklara Volvo Cars stämningsansökan mot bolaget, dock utan framgång.

LÄS MER:Autoliv vill pröva Volvo-stämning i HD

Kräver 51 miljoner kronor för bälteshake

Rättstvisten mellan sektorkollegorna följer på vad Volvo Cars menar är ett patentintrång gällande en komponent till säkerhetsbälten kallad bälteshake. Enligt biltillverkaren har Autoliv använt komponenten utan att betala licens, vilket man i flera instanser krävt 51 miljoner kronor, alternativt 26 miljoner kronor i skadestånd för.

Såväl patent- och marknadsdomstolen som patent- och marknadsöverdomstolen har tidigare dömt till Volvo Cars fördel, beslut som fått Autoliv att ta ärendet till Högsta domstolen.

Autoliv har hela tiden hävdat att det inte finns någon grund för en rättslig prövning av ärendet, ett resonemang bolaget inte fått gehör för.

ANNONS

Autoliv: Ingen rättslig grund

För att väcka Högsta domstolens intresse har Autoliv i en elva sidor lång överklagan pekat på vad man hävdar är ett par principiellt intressanta prejudikatfrågor. Överklagan från tidigare i höst har nu beviljats prövning av Högsta domstolen.

"Autoliv menar att Patent- och marknadsöverdomstolen, och innan dess Patent- och marknadsdomstolen, i flera avseenden gjort felaktiga bedömningar och därmed kommit till felaktigt beslut", skrev bilsäkerhetsbolaget i överklagan och fortsätter:

"Det finns anledning att ta upp Autolivs yrkande till prövning för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen, särskilt eftersom frågorna inte tagits upp till prövning tidigare och att det har mycket stora konsekvenser för vilken behörighet som patent- och marknadsdomstolarna har."

Domstol vill också se HD-prövning

Det är inte enbart Autoliv som anser att det finns principiella frågor i rättstvisten mellan bilsäkerhetsbolaget och Volvo Cars. Patent- och marknadsöverdomstolen ser också ett behov av att få ärendet prövat av högsta instans.

"Patent- och marknadsöverdomstolen har också gjort bedömningen att beslutet (domslutet) innehåller frågor där det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att ett överklagande prövas av Högsta domstolen", skrev Autoliv i sin överklagan.

Volvo Cars vill i dagsläget inte säga något gällande Högsta domstolens beslut.

– Eftersom det är en juridisk process som pågår kan vi inte kommentera det, säger Stefan Elfström, Volvo Cars presstalesperson.

ANNONS
ANNONS