Volvo Cars och Geely vill skapa gemensamt motorbolag

Volvo Cars och Geely skapar en gemensam organisation och på sikt bolag för utveckling av förbränningsmotorer. 3 000 jobb på Volvo berörs.
– Vi får bättre resurser att utveckla våra hybrider, säger Stefan Elfström, presstalesperson på Volvo Cars.

På måndagen meddelade Volvo att märket och Geely skapar ett gemensamt bolag för utveckling och tillverkning av förbränningsmotorer, vilka även kan användas till hybridfordon. 3 000 anställda från Volvo Cars och 5 000 personer från Geely kommer att ingå i den nya organisationen. De anställda som berörs arbetar inom forskning och utveckling, inköp, tillverkning, IT och finansverksamhet.

– Det handlar i ett första steg om att vi och Geely skapar nya interna organisation där vi samlar alla resurser inom produktion, utveckling, inköp och support inom förbränningsmotorer och hybriddrivlinor. Det kommer att ske nästa år och vi förhandlar med facken nu, säger Stefan Elfström, presstalesperson på Volvo Cars.

– Det banar väg för ett potentiellt nästa steg där vi samlar verksamheten i ett gemensamt bolag inom Geelygruppen. Det kommer då att ligga under Geely Holding och där vi konsoliderar våra samlade resurser och uppnå skalfördelar.

Bättre för elbilar

Och anledningen till att Volvo Cars och Geely gör detta är följande:

– Det här handlar om två saker. Vi ser det som ett naturligt nästa steg efter vår elektrifieringsstrategi. Med det här beslutet kan vi fokusera bättre på utvecklingen av kommande elbilar. Men denna nya enhet och bolag skapar också bättre resurser för utvecklingen av våra hybridbilar, säger Stefan Elfström, presstalesperson på Volvo Cars.

– Även om vi planerar för att hälften av försäljningen 2025 kommer att utgöras av rena elbilar, så betyder det samtidigt att den andra hälften kommer att utgöras av hybrider, då behövs bra förbränningsmotorer.

Stefan Elfström påpekar att kraven på framtida förbränningsmotorer talar för detta samarbete.

– När det gäller förbränningsmotorer kostar de mycket att utveckla och dessa kostnader kommer att öka när det kommer nya emissionskrav och regler. Samtidigt kommer volymerna totalt sett inte att öka. Då år det rätt att konsolidera detta inom gruppen. Och då behöver inte kostnaderna för utveckling av förbränningsmotorer konkurrera med elbilsutvecklingen inom Volvo Cars.

Större volymer

Volvo Cars har tidigare meddelat att man helt upphör med dieselmotorer och för Volvos del handlar det alltså om utveckling av bensinmotorer som kan användas i hybridfordon tillsammans med elmotorer.

Enligt Volvo Cars kommer sammanslagningen inte att leda till någon minskning av personal.

– Vi tycker det är naturligt att fortsätta utveckla motorer i Göteborg och bygga dem i Skövde och i den fabrik i Kina vi har idag, det finns inga planer på att det ska ändras. Mycket av den kompetens inom området finns idag hos oss på Volvo Cars i Göteborg och Skövde. Så det här är positivt för våra ingenjörer och motorbyggare, säger Stefan Elfström.

– Nu får utvecklingen en mycket större volymbas att jobba med – det handlar om grupp som har en årlig försäljning på två–tre miljoner bilar. Det här innebär att vi får stora resurser till att utveckla de hybrider vi ska ha i framtiden.

Finns det en tidpunkt där ni tror att ni helt upphör med förbränningsmotorer?

– Vi kan inte se någon bortre gräns för hybrider idag, det beror mycket på externa faktorer och vad kunderna vill ha.

De märken som kan komma att använda de gemensamt utvecklade förbränningsmotorerna är förutom Volvo och Geely, Proton, Lotus, Levc och Lynk & Co. Det motorsamarbete som varit inom Geely-Volvo-koncernen hittills har varit den trecylindriga motor som bland annat finns i Volvo XC40.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.