Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Erik Selins vd Balder rapporterar ytterligare ett starkt kvartal. Bild: Anders Ylander

Vinstregn över Erik Selins Balder

Fastighetsbolaget Balder med miljardärprofilen Erik Selin i spetsen redovisar en kraftigt ökad vinst för det fjärde kvartalet 2019.

Fastighetsjätten Balder redovisar ett förvaltningsresultat, hyresintäkter minus kostnader för drift, administration, förvaltning och räntor, hänförligt till moderbolagets aktieägare på 1,1 miljarder kronor för det fjärde kvartalet. Det är en 20-procentig uppgång jämfört med samma kvartal i fjol.

Balder redovisar ökad vinst och stigande intäkter

Bolaget rapporterar ökade hyresintäkter. Dessa uppgick under årets sista kvartal till drygt 2 miljarder kronor, vilket ska jämföras med 1,8 miljarder kronor samma period 2018.

Balderchefen konstaterar ett starkt räkenskapsår i bokslutets kommentar.

– Ännu ett räkenskapsår läggs till handlingarna och utfallet för 2019 blev en ökning av förvaltningsresultatet med 22 %. För Q4 blev utfallet +20 % och substansvärdet ökade med 23 % under året, skriver Erik Selin i en kommentar i bokslutet.

Han fortsätter:

– Att över tid öka förvaltningsresultatet/intjäningsförmågan är det enskilt viktigaste ekonomiska målet för oss. För att över tid lyckas med en god ökningstakt krävs både att vår befintliga fastighetsportfölj utvecklas väl och att vi hittar nya investeringar med rimliga avkastningar i relation till den risk vi måste ta.

Även på helårsbasis visar Balder kraftigt förbättrade nyckeltal i sitt bokslut.

Hyresintäkterna på 7,6 miljarder var närmare en miljard mer än under 2018 (6,7 miljarder). Och förvaltningsresultatet ökade under helåret med 22 procent till 4 miljarder kronor jämfört med året före.

Köpt fastigheter för 8 miljarder

När Balder sammanfattar 2019 är det med 44 stycken nya förvaltningsfastigheter i portföljen. Tillsammans har dessa ett värde på 8,4 miljarder kronor. Under 2018 var den siffran 3,7 miljarder kronor. Samtidigt har Balder avyttrat två stycken fastigheter och sålt av ägarlägenheter och mark för 1,1 miljarder kronor.

– Vi investerar dels genom förvärv av fastigheter dels genom projektinvesteringar. Förvärv av förvaltningsfastigheter uppgick under 2019 till drygt 8 Mdkr. (...) Vi har under många år successivt byggt upp vår projektorganisation och vår portfölj av pågående och kommande projekt, det känns mycket bra att ha denna investeringsmöjlighet och jag tror att vi kommer skapa stora värden där över tid, kommenterar Erik Selin i bokslutet.

Texten uppdateras.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.