”Vi behöver ändra på hela idén om vad som är ett framgångsrikt liv”

Emma Dalväg är hållbarhetskonsult på och hjälper företag och kommuner att integrera hållbarhet i sina strategier. En fråga som på ganska kort tid öppnat dörrar till nya rum i näringslivet, där hon delar med sig av idéer och verktyg för hur de kan göra en hållbar affärsmodell av exempelvis cirkulär ekonomi och industriell symbios.