Vattenfall ansöker om ny kärnkraft

ANNONS
|

Vattenfall har ansökt om att få ersätta en-två av de befintliga kärnkraftsreaktorerna med nya, meddelar Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

-Vi har i dag sänt en ansökan för att starta processen att planera för nya kärnkraftsreaktorer i Sverige. Det behövs en ansökan innan SSM kan börja att ta fram kraven för nya kärnkraftsreaktorer, säger Vattenfalls vd Öystein Löseth.

Enligt Vattenfall är det ett led i att analysera förutsättningarna inför en eventuell investering i nya reaktorer.

-Inga investeringsbeslut har tagits ännu, poängterade Löseth.

Mellan 2025 och 2035 räknar Vattenfall med att drygt 20 terawattimmar kärnkraftsproduktion i de äldre reaktorerna kommer att fasas ut i Sverige, skriver bolaget i sin ansökan. Om produktionen inte ersätts kan elmarknaden drabbas av pristurbulens och oro.

I EU-kommissionens färdplaner för energiproduktionen i Europa till år 2050 ingår kärnkraft i samtliga scenarier, konstaterar Vattenfall.

-Vi vet att våra äldre reaktorer kommer att behöva fasas ut så småningom. Det är därför vi startat processen, säger Löseth som tror att ett eventuellt investeringsbeslut om ny kärnkraft kan tas inom tio år. -Vi vill hålla alla möjligheter öppna, säger Löseth.

Att uppföra och ta en ny reaktor i drift är en lång process med prövningar i flera steg. Det krävs tillstånd av regering, mark- och miljödomstolen. Hela processen kommer att ta 10-15 år från ansökan till dess att en eventuell reaktor kan tas i drift, skriver Lennart Carlsson, avdelningschef på myndigheten.

ANNONS

Arbetet med att ta fram nya föreskrifter för kraven på en ny reaktor påbörjas nu och beräknas vara klart tidigast i slutet av 2014.

Det Vattenfall har lämnat in är inte en formell ansökan, enligt miljöminister Lena Ek (C). Enligt alliansens energiöverenskommelse från 2009 har Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att utarbeta kriterier för en sådan ansökan, och det arbetet är inte klart förrän om två år. Först då kan Vattenfall ansöka om att bygga nya kärnkraftsreaktorer.

-Jag skulle snarare kalla det en fundering. Det är fullständigt självklart att Vattenfall utarbetar scenarier för 2025-2035.

När kriterierna för ansökan är klara återstår själva prövningen.

-Det är en process som sträcker sig över många år och flera mandatperioder, säger Lena Ek.

Hur regeringen ställer sig till Vattenfalls ansökan vill hon inte kommentera.

-Det är alldeles för tidigt.

Vattenfall redovisar en vinst efter skatt på 877 miljoner kronor för årets andra kvartal. Motsvarande period i fjol var förlusten 3 235 miljoner kronor.

Omsättningen minskade till 36 703 miljoner kronor, från 40 443 miljoner kronor ett år tidigare.

-Vi har levererat ett stabilt resultat för andra kvartalet med ett väsentligt högre resultat än under andra kvartalet i fjol, konstaterade vd Öystein Löseth vid en presentation av delårsrapporten.

Låga elpriser har kompenserats av högre leveranser och kostnadsreduktioner som ligger ett år före plan.

Rörelseresultatet för det andra kvartalet landade på 4 775 miljoner kronor, jämfört med minus 3 239 miljoner kronor ett år tidigare.

Lägre elpriser, särskilt på den nordiska marknaden, har haft en negativ effekt på Vattenfalls rörelseresultat med 1 miljard kronor.

Kostnadsreduceringsprogrammet genomförs snabbare än planerat och målet är att uppnå årliga besparingar på 6 miljarder kronor vid utgången av 2012. Det är ett år tidigare än enligt den ursprungliga planen. Den 30 juni hade 5 miljarder i kostnadsreduktion uppnåtts.

ANNONS

Att Vattenfall ansöker om att bygga nya kärnkraftsreaktorer är väldigt viktigt för Sveriges framtid som industrination, säger Janne Wallenius, professor i reaktorfysik vid Kungliga tekniska högskolan (KTH).

-Historiskt har Sverige haft en konkurrensfördel med låga elpriser, och det har vi haft tack vare kombinationen av vattenkraft och kärnkraft.

Wallenius antar att det är två reaktorer i Ringhals som Vattenfall planerar att ersätta, två som inte kommer att hålla längre än en bit in på 2020-talet.

ANNONS