Varningstecken från USA – oro för ny bankkris

De hajpade techbolagens egen favoritbank, Silicon Valley Bank, rasade i värde efter besked om att banken behöver mer pengar. Ekon från finanskrisen 2008 oroar nu många ekonomer.
– När man hör att en bank tvingas ta in nya pengar kan man ju direkt bli rädd för vad det kan innebära, är det ett första tecken på en ny bankkris? säger Aktiespararnas analytiker Carl-Henrik Söderberg.