Fastighetsbolaget Oscar Properties måste frigöra likviditet och lägga om lånen för att inte gå omkull, varnar både styrelsen och bolagets revisor. Arkivbild
Fastighetsbolaget Oscar Properties måste frigöra likviditet och lägga om lånen för att inte gå omkull, varnar både styrelsen och bolagets revisor. Arkivbild

Varningsflagg för Oscar Properties

ANNONS
|

Den kristyngda fastighetsutvecklaren Oscar Properties revisor varnar för betydande risker för bolagets förmåga att fortsätta verksamheten, skriver Oscar Properties i ett pressmeddelande.

För att undvika en företagskollaps måste bolaget få ny finansiering på plats innan ett obligationslån förfaller i september 2019.

"Skulle medel inte erhållas i den omfattning styrelsen förväntar sig kan detta innebära en betydande risk för bolagets förmåga att fortsätta verksamheten", skriver bolagets revisor i en särskild upplysning i sin revisionsberättelse.

Styrelsen skriver samtidigt i sin förvaltningsberättelse att det pågår förhandlingar avseende förlängning av obligationslån om 450 miljoner kronor samtidigt som det görs en översyn av koncernens förvaltningsfastigheter i syfte att frigöra likviditet.

ANNONS

"Skulle de åtgärder som beskrivs inte falla väl ut kan det innebära att förutsättningarna för fortsatt drift inte finns", skriver styrelsen.

TT

ANNONS