Pengar upp i rök. Gobigasprojektet har konkurrerats ut av låga priser på fossilt bränsle, och kommer inte att generera några vinster på mångar år.
Pengar upp i rök. Gobigasprojektet har konkurrerats ut av låga priser på fossilt bränsle, och kommer inte att generera några vinster på mångar år.

Värdet på Gobigas - noll kronor

Gobigas är ett slukhål för Göteborg Energi. Bolaget nu går med 645 miljoner kronor i förlust före skatt efter att ha tvingats skriva ner Gobigasanläggningen till noll kronor.

ANNONS
|

Göteborg Energis fleråriga miljardinvestering på biogasanläggningen Gobigas har varit ett olönsamt slukhål för energibolaget.

I år går Göteborg Energi med 645 miljoner kronor i förlust före skatt, jämfört med en vinst på 290 miljoner kronor för motsvarande period i fjol.

Skälet till detta är stora nedskrivningar på 1027 miljoner kronor, främst inom biogasområdet, men också inom vindkraft, fjärrskyla och bredband.

Men den allra största problemposten är Gobigas.

ANNONS

- Om vi ser till grunden till lönsamhet i bolaget så är den god. Det är ingen skillnad mot tidigare år, men det som hänt är att vi gjort en större nedskrivning av Gobigas på 850 miljoner kronor, vilket vi flaggade för i halvårsbokslutet, säger Robert Casselbrant, ekonomidirektör på Göteborg Energi.

Nedskrivningen baseras på strikta redovisningsregler, när man se till framtida beräknade intäkter i förhållande till utgifterna.

- Det som påverkar väldigt mycket är framtida möjligheter till intäkter. De värderas här, nu och framåt och det är relaterat till priserna på fossila bränslen. Biogas och naturgas har samma kemiska sammansättning, men i och med att priserna på olja och naturgas är så extremt låga så innebär det att priset på biogas också är väldigt lågt, vilket gör att vi inte kan få en lönsamhet i anläggningen, säger han.

Finns det någon prognos på när Gobigas kan börja gå med vinst?

- Nej. Med de priserna vi ser här och nu och avsaknaden av politiska incitament att göra biogasanläggningen konkurrenskraftig så ser jag inte några sådana indikationer under den närmaste treårsperioden, säger Robert Casselbrant.

ANNONS

Några ytterliga nedskrivningar i samband med Gobigas är inte att vänta, eftersom anläggningen nu har noll ekonomiskt värde redovisningsmässigt.

Vindkraftanläggningarna har också problem att konkurrera på energimarknaden.

- Intäkterna har varit de lägsta på femton år. Vindkraftens intjänande bygger på elpriserna och de är en tredjedel av vad de var för några år sedan.

Vindkraften är nedskriven med 75 miljoner kronor.

Vad får nedskrivningarna för konsekvenser i konsumentledet?

- Inga alls. Inför kommande år kommer det att vara fortsatt låga priser. Och som enda bolag i landet gick vi ut och sänkte priset på fjärrvärme under 2016. Så ur ett konsumentperspektiv är det en fortsatt positiv utveckling.

Fakta: Gobigas

2010 beslutade Göteborg Energi att bygga en demonstrationsanläggning för biogas ur skogsråvara.

Maxkostnaden sattes till 741 miljoner kronor. I dag har projektet kostat cirka 1250 miljoner kronor.

Projektet försenades med flera år hade i somras bara lyckats leverera under 142,5 timmar, mot målet på 8000.

ANNONS

I december hade Gobigas levererat förnybart bränsle som räckte till 14000 bilar under en månad och fjärrvärme till 1000 Göteborgsvillor.

ANNONS