Tror på ökad dynamik med fler unga ledare

Hennes uppdrag är att hitta rätt chefer. Susanne Areschoug, senior rekryteringskonsult på Dfind Finance, ser en chefsroll i förändring och efterlyser fler unga på höga positioner.

ANNONS
|

Hur jobbar en chefsrekryterare?

– För att hitta bra chefer och framförallt rätt chef till rätt bolag, behövs ofta en annan typ av rekryteringsprocess än vid vanliga rekryteringar.

– Den kompetens som söks är ofta så specifik att antalet lämpliga kandidater är begränsat. De kandidater man vill attrahera kanske inte aktivt söker nytt arbete. Därför blir vår roll som rekryteringskonsulter att väcka intresse hos utvalda personer. Det innebär att vi aktivt söker upp och bearbetar de kandidater i vårt nätverk som är bäst lämpade för vår kunds specifika verksamhet. Som chefsrekryterare är vi helt enkelt rådgivare åt både kund och

ANNONS

kandidat.

Flera undersökningar, till exempel Karriärbarometern och Tekniksprånget, har de senaste åren visat att chefsrollen inte står högt i kurs hos unga. Märker du av det?

– Absolut! Dels märker vi att det generellt är färre sökande till varje tjänst och därför blir det också färre yngre som söker. Men att just unga inte vill bli chefer tror jag beror på två saker. I Sverige har vi bland Europas äldsta chefer. Det gör att unga i dag har svårare att se sig själva som chefer. Det andra är att chefsrollen kan vara svår att kombinera med privatlivet. Stress och svårigheten att balansera arbete och privatliv är det som gör ledarskapet minst attraktivt. Detta är självklart bekymmersamt eftersom jag tror att vi går miste om många bra chefer.

Varför behövs fler yngre chefer?

– Det är viktigt med en balans. Vi behöver både seniora och juniora chefer, det skapar dynamik. Om vi blir för många med samma profil tappar vi det breda perspektivet och synsättet som behövs för att styra ett bolag.

Hur skulle du beskriva en bra chef?

– En bra chef ser sin position som både ledare och coach: någon som utbildar och uppmuntrar sina anställda. Det handlar mycket om att vara intresserad av sina anställda, bry sig och hitta varje persons unika talang. Det är också viktigt att uppmuntra sina anställda att våga gå utanför sin komfortzon för att utvecklas och se misstag som lärdomar. Näringslivet skulle gynnas av att se mer fördomsfritt på vad som gör en bra chef. Ofta lägger vi stor vikt vid branscherfarenhet, antal år i arbetslivet med mera, men det är en persons potential som är viktigast att beakta när man bedömer en persons framtida prestation.

ANNONS

Finns det någon skillnad i vad som definierar ett gott ledarskap i dag jämfört med tidigare?

– Egentligen har nog ett gott ledarskap alltid behövt inkludera de punkter som jag tidigare nämnt. Skillnaden är att ett bolag i dag är mer beroende av att dess chefer utövar ett gott ledarskap. Annars riskerar man att tappa bra medarbetare. Medarbetare står inte med mössan i hand och är lojala mot samma företag i 50 år. En skillnad i dag är också att individanpassat ledarskap har blivit mer nödvändigt. Att man skapar utrymme för en individ att arbeta efter sina förutsättningar.

– Man tittar också mer på en chefs personlighet i dag vid en rekrytering. Fler har insett att när det blir en felrekrytering beror det sällan på att man saknat en kurs eller viss erfarenhet utan ofta om att det blev fel person. Fokus i dag är att hitta rätt chef till rätt grupp och rätt företag. Att hitta rätt person är en utmaning i sig, det är svårare än att bara titta på ett cv.

Vilka utmaningar finns det med att vara chef i dag?

– Medarbetare i dag ställer högre krav på sina företag, ledare och chefer. Det finns inte samma ovillkorliga respekt för chefer som kanske fanns tidigare. Förr behövde du bara vara en chef, i dag behöver du vara en ledare för att få med dig din grupp. Och för att accepteras som ledare behöver du förtjäna gruppens förtroende.

ANNONS
ANNONS