Trenden: Så kan chefen övervaka ditt hemmakontor

Världen över rusar nu försäljningen av mjukvara som gör det möjligt för chefen att se vad du har för dig när du jobbar hemma. Kontrollen av anställda i hemmet kan öka stort även i Sverige – om experterna får rätt.
– Övervakningen måste flytta ut när arbetet flyttar ut, säger Roland Paulsen, författare och docent i sociologi.