Transportstyrelsen riskerar böter för dålig arbetsmiljö i Göteborg

En anställd skadades när en arkivhylla välte och en annan när hen föll ombord ett fartyg. Då fick skyddsombuden nog och vände sig till Arbetsmiljöverket.
Flera anställda har blivit sjuka och nu riskerar en av Transportstyrelsens arbetsplatser i Göteborg att få böta för dålig arbetsmiljö.
– En bra markering, säger skyddsombudet Michael Johansson.