Patrik Nystedt är vice koncernchef på Baggium.
Patrik Nystedt är vice koncernchef på Baggium.

Tjänar miljoner på friskolan

ANNONS
|

70 procent av aktierna i Baggium AB har sålts till norska FSN capital. Affären med investmentbolaget blev klar under våren. Hur mycket ägarna, Jonny Nordqvist och Ole Salsten, fick i reda pengar vill de inte avslöja. Men det lär ha varit en god affär – tillräckligt med pengar för att leva på fram till pensionen, medger de.

Ole Salsten, S-politiker i Kungsbacka, och Jonny Nordqvist har tillsammans kvar 30 procent i bolaget. De sitter i styrelsen, men är inte längre aktiva i själva verksamheten.

– Det känns skönt att FSN capital tagit över stafettpinnen. Det behövdes någon som kan det här bättre, nu när bolaget växer och är på väg att ta nya steg, säger Jonny Nordqvist.

ANNONS

Baggium är ett synnerligen välmående företag i friskolebranschen. I dag driver bolaget 41 gymnasieskolor med praktisk inriktning runtom i landet. I höst startar de ytterligare tio.

Det började för 18 år sedan. Jonny Nordqvist och Ole Salsten startade en stiftelse för att bedriva familjehem. Några år senare bildade de ett aktiebolag, Baggium AB, och startade friskolor för praktiska gymnasier. Det visade vara ett lyckokast – inte minst ekonomiskt.

Förra året gjordes en aktieutdelning på tio miljoner kronor. Samma summa delades ut 2008.

– Vi har följt spelets regler och jag känner mig privilegierad. Det är ytterst få som får vara med om något sådant här, säger Jonny Nordqvist.

Baggium är det utbildningsföretag som har högst omsättning i Göteborgsregionen. På listan över hela Sveriges största friskoleföretag hamnar Baggium på en femteplats. Och med en vinstmarginal på 15 procent hör de definitivt till de mest ekonomiskt framgångsrika i landet.

Koncernen är uppdelad i tre olika dotterbolag: ett bolag för vård och behandling, ett annat som driver vuxenutbildning och så är det Baggium Utbildning som driver praktiska gymnasier, lärlingsliknande utbildningar.

Huvudkontoret ryms i en låg tegelbyggnad på Streteredsområdet i Kållered. Patrik Nystedt är vice koncernchef.

– Baggium Utbildning fakturerar i dag 230 kommuner och har kommande läsår skolor på 50 orter runtom i Sverige, berättar han.

ANNONS

Inkomsterna kommer från kommunernas skolpeng och under det senaste läsåret har företaget även fått statsbidrag för att driva sina gymnasier genom regeringens satsning Lärlingsförsöket.

– Vi är det klart största företaget inom lärlingsutbildning. Ett krav är att utbildningen ska vara minst 50 procent arbetsplatsförlagd. Vi varvar teori och praktik och har små skolor sett till antal elever, jag är övertygad om att det ger mycket såväl socialt som kunskapsmässigt.

Göteborgs praktiska gymnasium är en av deras skolor, med program inom till exempel bygg, omvårdnad, fordon, el och textil.

Skolpengen i Göteborg ligger generellt sett lågt, menar Patrik Nystedt. Beroende på program är den ungefär 85 000 till 90 000 kronor, per elev och år, för de typer av utbildning som Baggium har.

Trots den höga vinsten och aktieutdelningen går den allra största delen av skolpengen tillbaka till verksamheten enligt Nystedt.

– Om vi håller en hög och bra kvalitet ser jag inte att det är något problem med en viss aktieutdelning – men om kvaliteten på utbildningen är bristfällig så anser jag det vara svårare att motivera.

– Ett sunt företag måste ha en bra ekonomi. Vi snålar på administrationskostnader och är försiktiga med övriga kringkostnader. Vi har en effektiv organisation. Det kan vara en av förklaringarna till vår lönsamhet. Ett visst överskott måste också till för att försäkra sig mot eventuella ekonomiska motgångar.

ANNONS

Jonny Nordqvist tycker att det finns en dubbelmoral i debatten om vinster och friskolor.

– Det anses fult att gå med vinst när man jobbar med ungdomar och svaga grupper, men det är helt okej om man jobbar med renhållning och transporter. Jag ser ingen skillnad. Det handlar om upphandling av offentliga tjänster från kommunerna.

– Vi har tjänat bra. Det visar att det finns effektiviseringar att göra i de kommunala skolorna. Man bör ställa sig frågan hur de kan bli lika bra och vassa – i stället för att klaga när andra är duktiga.

Men visst, marknadsekonomi är bra på att skapa välfärd – men inte lika bra på att skapa rättvisa, tillägger Jonny Nordqvist, som numera mest ägnar sig åt rådgivning till andra som vill starta företag.

Ägs till 70 procent av FSN capital AS - ett norskt riskkapitalbolag

Huvudkontor i Kållered

Totalt cirka 700 anställda

41 gymnasieskolor med praktiska program, i höst tillkommer ytterligare 10

10 vård- och behandlingsenheter

5 resursskolor

7 vuxenutbildningar

ANNONS