– Jag är bestämd och vill mycket, säger finansminister Magdalena Andersson (S) när hon ska peka på personliga drag som har varit viktiga i karriären.
– Jag är bestämd och vill mycket, säger finansminister Magdalena Andersson (S) när hon ska peka på personliga drag som har varit viktiga i karriären.

Tio heta frågor till finansministern

TT tar tempen på finansminister Magdalena Andersson (S) med tio heta frågor. Själv beskriver hon sig som en bestämd person med mycket vilja.

ANNONS
|

1. "Vad fan får jag för pengarna?"

- Det är ju jätteviktigt att vi diskuterar det. Dels att vi är medvetna om varför vi betalar skatt, att vi får skola, sjukvård, äldreomsorg, vägar, lekparken och allt det andra vi får för våra skattepengar. Det behöver vi faktiskt diskutera, tänka på och medvetandegöra, inte minst för nya generationer.

ANNONS

- Men det är också viktigt att vi för en diskussion för att få ut så mycket som möjligt för skattepengarna. Att vi använder skattepengarna på ett effektivt sätt är också en viktig diskussion.

2. Vad ser du framför dig när det gäller bostadspriserna?

- Jag hoppas att vi får en sundare utveckling, så att vi har en normalare utveckling och inte de extrema prisstegringar som vi har sett de senaste åren. Det skapar stora risker i ekonomin.

3. Tycker du att ränteavdragen borde nedmonteras?

- Ingen ansvarig minister kan säga att man aldrig behöver sänka ränteavdragen. Men nu har vi ju sett en avmattning (för bostadspriserna) och då är det klart att då minskar behoven.

ANNONS

- En del föreslår att avveckla ränteavdragen och sänka reavinstskatten. Men det skulle vara en enorm förmögenhetsöverföring till den äldre generationen, som nu sitter på avbetalda villor och som har tjänat otroligt mycket på sitt boende. Det har jag svårt att se att det skulle vara rimligt.

4. EU:s lägsta arbetslöshet 2020, är det dags att formulera om det målet?

- Det är ju ett väldigt tydligt mål, som vi jobbar efter. Det har styrt regeringens politik och min erfarenhet från de här åren är att med ett så väldigt tydligt och ambitiöst mål blir det också en väldigt tydlig inriktning på politiken.

5. Vad tror du om Bitcoin 2018?

- Uppgången kan säkert fortsätta. Men köp inte på mina tips.

ANNONS

6. Brexit?

- Jag hoppas verkligen att de här förhandlingarna går framåt i rask takt, det vore väldigt bra och viktigt. Men samtidigt är det viktigt att ha förberedelse för att vi kan hamna i ett läge där det blir en hård brexit, om man inte kommer överens och kommer fram. Det är viktigt att alla är förberedda för den risken och tar höjd för det.

7: När det gäller finansdepartementet, har du tagit något initiativ utifrån #metoo-rörelsen?

- Vi har ju diskuterat det med personalavdelningen och så att säga säkerställt att vi har tydliga riktlinjer.

8. Har brexit gjort euron mer aktuell för Sverige?

- Alltså, den frågan känns verkligen inte aktuell i närtid. Det handlar ju också mycket om hur det samarbetet utvecklas.

ANNONS

- De är ju i en väldigt omstöpande fas nu i eurosamarbetet. Det kommer ju också diskuteras på eurotoppmötet i juni nästa år. Det är klart, hur det utvecklas kommer betyda mycket för Sveriges ställningstagande framöver.

9. Hur hett är det blocköverskridande spåret inför valet 2018?

- Givet hur det parlamentariska läget ser ut – och då det är stor sannolikhet att det kommer se ut på ett liknande sätt efter nästa val – är ju Socialdemokraternas bedömning att det vore bra att ha mer blocköverskridande samarbete för att skapa stabilitet.

10. Moderaterna kampanjar för tiggeriförbud. Hur ser du på det förslaget?

- Jag tycker det är en helt orimlig situation. Sedan är jag inte alls säker på att tiggeriförbud är den bästa vägen. Det låter enkelt, men jag är inte alls säker på att det skulle vara så effektivt.

ANNONS

Hon tillägger att alla bör tänka på att "pengar i muggen" kan vara ett bidrag till människohandel.

TT

ANNONS