Test: Risk med pekskärmar i bilar – kan bli trafikfarliga

Det blir allt vanligare att bilens funktioner styrs med en pekskärm. Men att slå på halvljuset eller ställa in temperaturen på skärm tog mycket längre tid än med vanliga reglage, visar ett tyskt test. När uppmärksamheten minskar riskeras trafiksäkerheten. Chalmersforskaren Jonas Bärgman konstaterar att detta inte är en enkel fråga.