Team Sportia i Göteborg i konkurs

Tre sportbutiker har gått i konkurs i Göteborgsområdet. Minskad försäljning och inflation pekas ut som förklaringsfaktorer.
– Det är inte ’rocket science’ direkt, säger konkursförvaltare Johan Sölveland.