Bolag som misstänks ha spelat olika roller när den danska statskassan svindlats har genom beslut hos svenska Skatteverket fått mångmiljonbelopp.
Bolag som misstänks ha spelat olika roller när den danska statskassan svindlats har genom beslut hos svenska Skatteverket fått mångmiljonbelopp.

Sverige dras in i "Europas största svindel"

Bolag som misstänks ha medverkat till att Danmark svindlats på miljardbelopp har fått tiotals miljoner kronor av svenska Skatteverket, kan TT visa.

ANNONS
|

Bolagen har fått utbetalningar på 63800514 kronor från statskassan, visar TT:s granskning. Frågan är om det stannar där.

För en månad sedan rapporterade en rad medier i Europa, bland dem TT och SVT, samordnade av den tyska redaktionen Correctiv, om vad som kallats kontinentens största svindel. De så kallade cum-ex-filerna , 180000 hemliga dokument, visade att europeiska statskassor det senaste årtiondet misstänks ha plundrats på minst 70 miljarder kronor. Enbart Danmark gick miste om 18 miljarder svenska kronor.

- Vi var blodtörstiga rävar som kommit in i hönshuset. Hönshuset var staten med sin statskassa, och hönshuset stod öppet på vid gavel, sade en person som erkänt svindleriet mot Europa.

ANNONS

"Speglar Europa"

Upplägget är att utländska bolag lurar skattemyndigheter att betala tillbaka innehållen skatt på utdelning (vinst) på aktier, fastän bolagen inte ägt aktierna då utdelningen ägt rum. Avtal mellan skattemyndighetens land och bolagets hemland gör att företaget kan få tillbaka skatt.

Det handlar alltså inte om skatteplanering, utan om att ta pengar som andra skattebetalare har stått för, som skulle gått till vård, skola och annat.

Och nu kan alltså Sverige läggas till listan av länder.

- Det här speglar den bild man har i övriga Europa. Jag tror att flertalet länder har drabbats av det här, säger Torsten Fensby, expert på frågor om skatteflykt, som fått ta del av de dokument som ingår i TT:s granskning.

Granskningen har gått till så att Skatteverket ombetts söka efter beslut om återbetalning av kupongskatt, som det heter, till hundratals person- och bolagsnamn som figurerar i de europeiska härvorna. Sökningarna visar att företag, som på olika sätt misstänks ha medverkat till eller utnyttjats i svindeln mot Danmark, i elva beslut från Skatteverket 2015 har beviljats de nästan 64 miljoner kronorna.

ANNONS

Adress? Telefonnummer?

Det är en udda skara bolag som förekommer i Skatteverkets beslut:

*En pensionsfond, Europa LLP Executive Pension Scheme, har bara en c/o-adress i Storbritannien och finns inte i offentliga register. Det kan betyda att det gömmer sig i något skatteparadis. Europa LLP fick 42 miljoner kronor.

*Ett annat bolag, Khajuraho Equity Trading SARL, har fått 22 miljoner. Det är registrerat i Luxemburg men saknar exempelvis telefonnummer och webbplats. Grundaren är enligt danska och tyska brottsutredningar en tidigare nära medarbetare till en viss Sanjay Shah, brittisk misstänkt huvudman i den danska härvan, bosatt i Dubai.

*För att ansöka om återbetalning av skatten har båda bolagen anlitat ett ombud – ett brittiskt företag med det iögonfallande namnet Goal Tax Back Limited (ungefär ”Mål skatten tillbaka AB”).

Okänd aktör

Även Leif Rosenfeld, tidigare skattedirektör på Skatteverket, drar slutsatsen att svenska skattebetalare har bedragits. Åtminstone före 2016, då Danmark varnade andra länder inom OECD för den här typen av bedrägerier. För efter att konsekvent ha fått sina ansökningar godkända under 2015 av svenska Skatteverket, får de ovan nämnda företagen från och med 2016 i stället konsekvent avslag.

Man kan därför befara att det dessförinnan inte har gjorts några utredningar av ansökningarna, anser Rosenfeld.

- Det är väl den slutsats man kan dra.

ANNONS

Skatteverkets avslag är betydligt mer utförliga än bifallen och avslöjar fler detaljer. Där framgår att bolagen har försökt bevisa att de ägt aktier i svenska storbolag som Nordea, Telia, Electrolux och H&M. Till stöd för det har de visat underlag från en bedrägerimisstänkt bank vid namn Salgado Capital – i önationen Komorerna, ett mycket slutet skatteparadis.

Såväl Salgado som de tidigare nämnda bolagen figurerar alla i en stämning, där deras roller i uppläggen beskrivs. Stämningen har danska Skattestyrelsen lämnat till brittisk domstol mot en person- och bolagskrets med Sanjay Shah i centrum. Salgado misstänks dessutom för svindleri mot Belgien.

Salgado "är helt okänt för Skatteverket och det har inte inkommit någon redovisning och/eller inbetalning av kupongskatt från denna aktör", skriver Skatteverket i flera avslag 2016.

"Bör utreda"

Det är inte säkert att de 64 miljonerna är allt som gått från Sverige till misstänkta bedragare. Av alla bolag som använts i härvorna finns exempelvis en mängd till, vars namn inte har offentliggjorts, i den danska utredningen.

Fensby tycker att Skatteverket nu ska tillsätta en utredning.

- Man bör försöka ta reda på om det finns fler sådana här fall och för att kunna uppskatta vilka belopp som har gått förlorade. Det gäller att lära sig av misstagen.

ANNONS

Goal Tax Back Limited svarar inte på TT:s frågor om de svenska ansökningarna, men säger sig samarbeta fullt ut med myndigheterna i de danska och brittiska rättsfallen.

Sanjay Shah hälsar vi en talesperson att hans företag aldrig har försökt få tillbaka skatt från Sverige, samt att de inblandade bolagen inte har med honom att göra. Han vidhåller att upplägget i Danmark var lagligt.

Europa LLP Executive Pension Scheme och Khajuraho Equity Trading SARL har inte svarat.

Salgado Capital saknar kända kontaktuppgifter.

Rättad version: En tidigare version av denna text kunde tolkas som att samtliga bolag misstänks för bedrägeri. De har dock, enligt en stämning, medverkat till eller utnyttjats på olika sätt, i misstänkt svindel.

TT

Fakta: Cum-ex-svindel

Tyskland och Danmark har utsatts för omfattande misstänkta bedrägerier med så kallad cum-ex-handel.

Fram till 2012 gick den tyska statskassan på så vis miste om minst 50 miljarder kronor, troligen avsevärt mer. Danmark svindlades i sin tur på 18 miljarder 2012–2015, Belgien på 2 miljarder och andra länder på miljonbelopp.

Det misstänkta bedrägeriet gick ut på att göra komplicerade aktieaffärer kring den dag då utdelning på aktierna äger rum. Detta för att förvirra systemet så att det verkar som om aktierna hade flera ägare samtidigt. Utländska ägare fick sedan tillbaka utdelningsskatt som de inte betalat med motiveringen att de skattar i sitt hemland.

En annan variant är rena bedrägerier, där förfalskade dokument styrker aktieägandet och ligger till grund för ansökningar om att få tillbaka innehållen skatt.

ANNONS