Svenska företag för fega

ANNONS
|

De svenska exportföretagen är onödigt rädda för att inte få betalt.

De har dålig koll på länder utanför Europa och överdriver riskerna, enligt en enkät som Exportkreditnämnden har genomfört.

De svenska företagen har ganska bra koll på riskerna i Europa, enligt undersökningen. Men när det gäller länder längre bort är kunskaperna betydligt sämre. Företagen övervärderar riskerna, i vissa fall kraftigt. Och de flesta företag medger i enkäten att de har dåliga kunskaper.

-Svenska företag kan missa exportmöjligheter i tillväxtländer för att de tror att det är för riskfyllt. Men där det betraktas som svårast finns det ofta möjligheter att göra riktigt bra affärer, säger EKN:s generaldirektör Karin Apelman.

Exportkreditnämnden gör landriskanalyser och betygsätter världens länder på en sjugradig skala efter risken för de exporterande företagen att inte få betalt. I Europa överensstämmer företagens och EKN:s bedömningar ganska bra.

ANNONS

Men skillnaderna är stora när det gäller andra länder. Chile och Saudiarabien är två länder som sticker ut. EKN:s expertbedömning ger de två länderna mycket bra betyg, en tvåa på skalan. Företagen ger hela tre steg sämre betyg, en femma på skalan. Indonesien, Kina och Nigeria är tre andra länder där företagen kraftigt överdriver riskerna.

ANNONS