Regeringens konsulter varnar för att det kan ta tid innan en fungerande cementimport är på plats och kan ersätta den inhemska produktionen. Arkivbild.
Regeringens konsulter varnar för att det kan ta tid innan en fungerande cementimport är på plats och kan ersätta den inhemska produktionen. Arkivbild. Bild: Karl Melander/TT

Svårt ersätta svensk cementproduktion

Regeringens konsulter varnar för att det kan ta tid innan en fungerande cementimport är på plats. Tidigast om fyra år kan den inhemska produktionen effektivt ersättas – dock till högre kostnad och större risk för miljöpåverkan.

ANNONS
|

Konsultbolaget Ramboll har på uppdrag av Näringsdepartementet analyserat förutsättningarna för att ersätta inhemsk produktion av cement med import av kalksten, klinker och/eller cement.

Detta mot bakgrund av att Cementa har nekats fortsatt tillstånd att bryta kalksten i Slite på Gotland, vilket har satt den svenska cementförsörjningen i gungning.

Begränsade möjligheter

Genom intervjuer med företrädare för branschorganisationer, verksamheter, myndigheter, akademin och särskilda experter har Ramboll sett över tänkbara scenarier.

Utredningen visar att möjligheterna att ersätta den förlorade produktionen i Slite med import är ytterst begränsade under det första året – förutsatt att förberedelserna påbörjas nu.

"Detta beror framför allt på begränsad tillgång, logistiska utmaningar samt långa ledtider för testning och prövning", heter det i rapporten som TT tagit del av.

ANNONS

Större miljöpåverkan

Om två till tre år bedöms tillgången på kalksten, klinker och cement vara bättre, skriver bolaget.

"Däremot bedöms vissa utmaningar kopplat till logistik och en kontinuerlig cementförsörjning kvarstå".

Konsulterna bedömer att såväl kostnader för cement som miljöpåverkan blir högre på medellång sikt vid ett importalternativ jämfört med inhemsk produktion.

På längre sikt, mellan fyra och tio år framåt, bedöms förutsättningarna vara relativt goda.

"Tillgång, logistiksystem och tekniskt kravställande bör finnas på plats och kvarstående konsekvenser gäller framför allt ökade kostnader och eventuella miljörisker", heter det.

Samtidigt ser Ramboll att det kan finnas fler möjliga lösningar.

"Därför bör den övergripande frågeställningen om hur Sverige ska säkra en tillförlitlig cementförsörjning undersökas utifrån ett systemperspektiv", skriver bolaget i rapporten.

I en sådan bredare analys bör även miljö- och klimatrisker, samt arbetet med att ta fram mer miljö- och klimatvänliga produktionskedjor, vara en central del, enligt Ramboll.

ANNONS