För få av de stora europeiska börsbolagen anger hur de ska minska utsläppen enligt en färsk rapport.
För få av de stora europeiska börsbolagen anger hur de ska minska utsläppen enligt en färsk rapport. Bild: Henrik Montgomery/TT

Studie: Börsbolagen för dåliga på klimatrapportering

Färre än hälften av de stora europeiska börsbolagen redovisar hur klimatförändringen påverkar deras affärsmodeller. Det visar en europeisk studie som blir offentlig under torsdagen – AB Volvo är ett av bolagen i rapporten.

ANNONS
|

Det är de båda organisationerna CDP, Climate disclosure project, och CDSB, Climate disclosure standard boards, som följt upp hur de stora börsbolagen i Europa uppfyllt kraven i de EU-direktiv som började gälla i fjol när det gäller icke-finansiell bolagsrapportering, där till exempel hållbarhetsredovisningar ingår.

LÄS MER:Klimathjältar eller utsläppsskurkar – stora klyftor i näringslivet

Fem svenska bolag

I rapporten ”First Steps” analyserar man ett urval med 80 stora börsbolags års- och hållbarhetsredovisning. Bland de 80 bolagen är fem svenska: Boliden, Atlas Copco, Nordea, SCA, och AB Volvo. Det framgår inte i rapporten hur varje enskilt bolag lyckas med sin klimat- och hållbarhetsredovisning, men bland bolagen framgår det att det bara var 44 procent som kunde visa hur klimatförändringen påverkar deras affärsmodeller.

ANNONS

– Klimat- och miljöinformation är avgörande för att kunna förstå dessa stora affärsverksamheter och detta måste presenteras för investerare på ett konsekvent sätt där man kan göra jämförelser, säger Mardi McBrien, verksamhetschef för CDSB.

Enligt studien så lyckas tre av fyra bolag inte ge en beskrivning av sina egna affärsmodeller som möter de nya kraven från EU-direktiven. Och färre än ett av fyra bolag är tydliga med att klimat- och miljöfrågorna är en del av deras övergripande granskningsprocesser – det som brukar kallas due diligence.

Saknar strategi

Vidare framgår det i rapporten att 79 procent av bolagen identifierar en tydlig miljö- och klimatrisk i sin redovisning, men 80 procent av bolagen saknar samtidigt en strategi för att möta klimatriskerna.

De länder med flest stora börsbolag i rapporten är de stora länderna i EU: Tyskland, Frankrike och Storbritannien (som ju fortfarande är med). Men här finns betydande skillnader mellan länderna. I synnerhet Frankrike, men även Storbritannien klarar sig bra när det gäller klimatredovisningen – i Storbritannien och Frankrike är redovisning av utsläpp till exempel obligatoriskt och alla bolagen uppfyller de kraven. I Tyskland är det bara 56 procent som gör detsamma.

Rapporten visar också att det bara är 41 procent av bolagen som redovisar tydliga mål kring hur man ska minska utsläppen.

ANNONS

ANNONS