Största skattehöjningen på nio år – men stabilt i Västsverige

Sveriges kommuner har behov av att höja skatten – den största höjningen på nio år, enligt SCB. Men det gäller inte Västra Götaland och norra Halland, där de flesta kommuner lämnar skatten oförändrad. Men en sänker skatten och en höjer rejält. Så blir skatten i Göteborg och kranskommunerna – jämfört med övriga landet.