Storrederi stoppar all Asienimport: "Oerhört allvarligt"

Rederiet har MSC Sweden all import från Asien till Göteborg. Fler storrederier med direktlinjer hotar att haka på. Och kommer inga stora fartyg in – går inga ut. Hamnkonflikten börjar nu bli samhällsfarlig.

ANNONS
|

Storrederiet MSC Sweden har beslutat att stoppa all importbokning från Asien till Göteborg. Inga stora direktgående fartyg med varor till detaljhandel eller industrin kommer med deras fartyg till Göteborg framöver.

Skälet är den upptrappade konflikten mellan Hamnarbetarförbundet och arbetsgivaren APM Terminals. Sedan den 19 maj pågår ett övertids- och anställningsstopp, arbetsgivaren har kontrat med lockout under kvällar och nätter. Det innebär att containerhamnen enbart kan lossa och lasta 35 procent av sin normala kapacitet. Enligt egen utsago står MSC för cirka 20 procent av Asienimporten som går till containerhamnen i Göteborg. - Det kommer att bli stora problem för många importkunder, vi har många kunder så det kommer att få ett stort genomslag, säger vd:n Morten Möller Weisdal. Lasterna kommer nu att lastas om och skeppas vidare till Gävle, Stockholm och Norrköping. Bokningsstoppet börjar gälla med omedelbar verkan, och han ser ingen bortre gräns. - Men detta är ju inte vår konflikt, vi kan bara konstatera att vi inte kan gå till en hamn som inte fungerar, säger Morten Möller Weisdal.

ANNONS

"Konflikten på gränsen till samhällsfarlig"

MSC Sweden är inte ensamt om att ha tagit sin hand och affärer från containerhamnen i Göteborg. Det Hongkong-baserade rederiet OOCL har bestämt att man drar sig tillbaka, och även Nordamerikalinjen ser över möjligheten att stoppa leveranserna till Göteborg på grund av hamnkonflikten. - Detta är oerhört allvarligt och från hamnbolagets sida helt oacceptabelt. Direktanlöpen är helt avgörande för att uppehålla konkurrenskraften med resten av världen och det handlar också om att hålla nere kostnaderna för vår export och import till Sverige, säger Ulrica Messing (S), styrelseordförande i Göteborgs Hamn. - Kommer inga fartyg och containrar in, så kommer det inte heller några ut. Det är ett allvarligt läge och det vilar ett mycket stort ansvar på Hamnarbetarförbundet som inte bara riskerar sina egna medlemmars arbeten, utan också svensk konkurrenskraft, säger hon. Ulrica Messing bedömer nu att konflikten är så allvarlig att den är på gränsen till samhällsfarlig, och i ett sådant läge kan regeringen agera. - Vi närmar oss gränsen, det är ingen tvekan om det. Läget är mycket allvarligt, det måste alla inse. Detta är en aktion som påvekar svensk konkurrenskraft, säger Ulrica Messing.

Från APM Terminals konstaterar man att avhoppet kommer att få en stor ekonomisk påverkan både på företaget och på Sverige. Asien står för cirka 50 procent av all import till Sverige och Göteborg står för hälften av landets containeromsättning. - Den last vi inte kan hantera går till andra hamnar. Det är många millioners förlorade intäkter, skriver Annika Hilmersson, kommunikationschef på APM Terminals.

ANNONS

Hamnarbetarförbundet öppna för någon form av vapenvila

Igår träffade parterna oberoende medlare från Medlingsinstitutet där Hamnfyran ställde öppna frågor till arbetsgivaren, via medlare förstås, tog upp en fungerande skyddsorganisation och tog åter upp frågan om en avtalsmöjlighet som ger dem status som avtalspart. - Jag upplevde att det var ett mer konstruktivt möte än tidigare möten och jag hoppas att vi kan fortsätta på samma sätt på onsdag då medlarna får tid att träffa oss igen, säger Erik Helgeson, från Hamnarbetarförbundet styrelse. Han konstaterar att konflikten nog kan uppfattas som samhällsfarlig. - Och vi är öppna för någon form av vapenvila, men det är ju lockouten som eskalerat hela förloppet och slår som en hammare mot hela verksamheten, säger han.

Hamnkonflikten

  1. Konflikten mellan Hamnarbetarförbundet, Hamnfyran, och APM Terminals har pågått i över ett år och handlar om arbetsvillkor och avtal för facket.
  2. För APMT handlar det om att det är arbetsgivaren som ska leda och fördela arbetet.
  3. Hamnfyran har under perioden haft en rad stridsåtgärder som punktstrejker och blockader.
  4. Sedan 19 maj pågår en övertids- och anställningsblockad som blåses av den 30 juni.
  5. Arbetsgivaren svarade med att lockouta hamnarbetare på kvällar och nätter under samma period.
  6. Hamnfyran som organiserar cirka 85 procent av arbetarna vill ha ett större inflytande, men det är Transport som har tecknat kollektivavtal med APM Terminals. Och APMT förhandlar bara med Transport.
  7. På onsdag i nästa vecka fortsätter de oberoende medlarna med sitt arbete.
ANNONS