Små vattenkraftverk kläms åt

ANNONS
|

En nationell prioriteringsplan från Energimyndigheten och Havs- och Vattenmyndigheten visar att åtgärderna för att minska kraftverkens miljöpåverkan inte behöver minska elproduktionen i vattenkraftverken med mer än drygt 2 procent. Tappet ska minskas genom att man ska fokusera på miljöåtgärder i mindre kraftverk som står för 6 procent av vattenkraftselen.

Statliga Vattenfall, som står för cirka hälften av landets vattenkraft och i våras varnade för uppemot 20 procent i minskad elproduktion till följd av miljökraven, tycker nu att den nationella prioriteringsplanen är "ett steg i rätt riktning". Och miljöorganisationer är positiva till prioriteringsplanen.

-Jag tycker att de gör rätt när de klämmer åt de småskaliga vattenkraftverken hårdare än de stora, säger Svante Axelsson, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen, som pekar på att småskalig vattenkraft orsakar större miljöskada per kilowattimme.

Axelsson anser dock att man även borde ställa ytterligare krav på större aktörer, i form av exempelvis laxtrappor, samt ställa krav på att inte torrlägga älvarna, så att djurlivet ska kunna upprätthållas.

ANNONS

Miljöminister Lena Ek pekar på att många av Sveriges över 2 000 vattenkraftverk i dag har tillstånd som har prövats enligt 1918 års vattenlag, och där har sällan någon hänsyn tagits till natur och miljö.

-Det är ett lappverk av äldre tillstånd med oklar innebörd som måste tolkas. Det är ett hinder både för miljön och för branschens utveckling, säger Lena Ek.
ANNONS