En modell av Yara Birkelands elektriska och självkörande transportfartyg demonstrerades för första gången i veckan i Trondheim, Norge. Modellen är bara sex meter lång men i full storlek planeras fartyget bli 80 meter långt, sex meter brett och ha plats för 120 containrar. Tanken är att det ska reducera utsläppen rejält när fartyget ersätter lastbilstransporter.
En modell av Yara Birkelands elektriska och självkörande transportfartyg demonstrerades för första gången i veckan i Trondheim, Norge. Modellen är bara sex meter lång men i full storlek planeras fartyget bli 80 meter långt, sex meter brett och ha plats för 120 containrar. Tanken är att det ska reducera utsläppen rejält när fartyget ersätter lastbilstransporter.

Skepp ohoj – självkörande båtar i sikte

En elektrisk och självkörande båt som transporterar gods längs med vattnet. Det är i högsta grad på väg att bli verklighet och Norge ligger nu i framkant när det gäller utvecklingen.

ANNONS
|

I en bassäng i norska Trondheim tuffar den sex meter långa och 2,4 ton tunga modellen fram för första gången. Det här är en prototyp av det fartyg som utvecklarna, norska industrikoncernerna Yara och Kongsberg Gruppen, hoppas radikalt ska förändra hur varutransporter till sjöss genomförs i framtiden.

Eftersom den har eldrift har den fått smeknamnet "Havets Tesla".

- Vi ser stora möjligheter till att skapa en möjlighet där inga utsläpp alls sker när man fraktar gods från punkt A till B. Det här flyttar tung transport bort från landsvägarna, säger projektledaren Bjørn Tore Orvik till TT.

ANNONS

Ersätter 40000 lastbilsturer

Yara som är inriktat på jordbrukskemikalier och gödselmedel avser att använda fartyget för transport från sin produktion till närliggande hamnar, något som i dagsläget sker med lastbilar.

- Det här kan ersätta 40000 lastbilsturer årligen, så det finns stor potential, säger Bjørn Tore Orvik.

Men det är inte bara miljöaspekten som väcker uppmärksamhet utan också att den planeras bli helt autonom, det vill säga självkörande. Och projektet i Norge är bara ett av flera som pågår, bland annat i Danmark och Kina.

Det norska projektet hoppas kunna sjösätta fartyget vid årsskiftet 2018/19, då i form av provkörning med sjökapten och besättning. Fullständig autonom drift kan komma att bli verklighet några år senare.

- Innan vi når till autonom sjöfart så finns det massor av tekniska och sociotekniska aspekter som kommer att behöva lösas först, men när det gäller obemannat i bemärkelsen fjärrstyrt så tror jag vi pratar om en femårsperiod, säger Robert Rylander om när självstyrande fartyg på allvar kan börja trafikera haven.

ANNONS

Slipper resa med

Han är tidigare styrman men numera researcher vid industriforskningsinstitutet Rise Viktoria i Göteborg. Obemannade fartyg skulle kunna ge plats för mera last ombord då det inte behövs något utrymme för besättningen och därmed bli ännu mera effektiv, påpekar Robert Rylander och ger ytterligare exempel på fördelar:

- Du skulle kunna köra dygnet runt med en person på land som övervakar och i stället för att vara borta från familjen när man är ombord kan han eller hon komma direkt hem.

TT: Vad gör man då om det blir problem ombord?

- En autonom bil kan ju ofta köra in till kanten eller nästa avfart. På sjön har du inte den lyxen, antagligen måste ha dubblerade system så att du har 50 procents reservkraft kvar. Då skulle du sakta kunna fortsätta in mot nästa hamn eller hålla position tills du får hjälp.

ANNONS

Ytterligare ett frågetecken är i vilken omfattning de självstyrande fartygen ska reagera på hinder.

- Det är en utmaning att lösa. Systemen behöver utvecklas för att fartyget till exempel inte ska börja väja inför en svan. Ett autonomt system måste vara minst lika bra som en människa, annars kommer aldrig en redare våga ta ansvar för det.

TT

Fakta: MV Yara Birkeland

Är tänkt att bli ett elektriskt och autonomt containerfartyg.

Längd: 80 meter.

Bredd: 15 meter.

Dödvikt: 3200 ton.

Lastkapacitet: 120 containers.

Hastighet: Maxfart 13 knop men tänkt att framföras i 6–7 knop.

ANNONS