Skenande kostnader för bönder: ”Borde inte odla”

Brist på svenskt livsmedel, mark som inte odlas och färre jobb. Det kan i värsta fall bli konsekvenserna när skenande priser på både el, gödsel och bränsle slår mot de svenska bönderna.
– Ska vi vara krasst företagsekonomiska borde vi över huvud taget inte odla mark under dessa förutsättningar, säger lantbrukaren Anders Richardsson, ordförande i Lantbrukarnas riksförbund i Halland som driver en gård utanför Falkenberg.