Västra Götalandsregionen. Residensbyggnaden i Vänersborg.
Västra Götalandsregionen. Residensbyggnaden i Vänersborg.

Skandia: Västra Götalandsregionen klassas som konkursmässigt

Västra Götalandsregionens pensionsskulder gör att att Skandia klassar landstinget som konkursmässigt. Men VGR:s ekonomidirektör ser inte pensionsbolagets larm som särskilt uppseendeväckande.
– Vi sticker inte under stol med att vi har stora utmaningar när det gäller pensioner. Men det är ingenting vi döljer utan något som vi beskriver för politikerna, säger Joakim Björck.

ANNONS
|

Om landstingen tvingades redovisa hela pensionsskulden, vilken omfattar tidigare och nuvarande anställdas pensioner skulle Västra Götaland närmast kunna klassas som konkursmässigt, enligt Skandias nya rapport.

– Den dolda skulden uppgår till 24 miljarder kronor, sammantaget är Västra Götalandsregionens pensionsskuld då 40 miljarder, vilket är pengar som landstinget måste ta ansvar för, säger Greger Gustafson, affärsansvarig offentlig affär på Scandia.

Lagstiftningen är dock sådan att landstingen i Sverige inte ska samla hela skulden i balansräkningen. Istället ska pensionsskulderna för dem som lämnade arbetslivet innan 1998 hållas utanför, en lösning kallad blandmodellen.

"Lika god rating som konungariket Sverige"

Och att jämföra en offentlig förvaltning med ett bolag, vilket är Skandias sätt att presentera landstingens ekonomi är inte helt enkelt, enligt ekonomidirektören.

ANNONS

– De (Skandia) har all rätt att göra sina analyser men det är inte helt enkelt att jämföra på det här sättet, till skillnad från bolag har landstinget beskattningsrätt. Vidare har Västra Götalandsregionen högsta möjliga kreditvärdering, enligt det internationella institutet Standard and Poor’s, lika hög som konungariket Sverige.

Åldersglappet oroar

Skälet till varför den ekonomiska situationen är såpass pressad är den förändrade demografin. Med allt fler äldre och yngre ökar gapet mellan skatteintäkter och kostnader i landstingets budget, skriver Skandia vidare. Det är inte enbart Västra Götalandsregionen som ligger pyrt till – om den totala pensionsskulden hade redovisats öppet skulle ytterligare 18 av landets 21 landsting kunna klassas som konkursmässiga, enligt Skandia.

Bortsett från pensionsjättens tillvägagångssätt att tydliggöra landstingens ekonomi, delar Sveriges kommuner och landstings (SKL) chefsekonom Annika Wallenskog bilden om att demografin är den största prövningen för landstingen i Sverige.

– Det stora problemet och utmaningen är att vi har en åldrande befolkning, säger Wallenskog.

Enligt Skandia finns två utvägar för regionen och resterande 18 landsting: Antingen måste tillgångar säljas eller så måste landstingsskatterna höjas. Annars riskerar man tvingas till att skära i sjukvård och välfärd.

Effektivisering av vården

Men Wallenskog menar att det finns en tredje väg att gå, nämligen att effektivisera sjukvården. Det är även VGR:s ekonomidirektör Joakim Björck inne på.

ANNONS

– Ett tredje spår är att vi nyttjar vår budget om 65 miljarder på ett annorlunda sätt. Vi behöver inte nödvändigtvis skära ner på verksamheten, vi kan också driva det på ett rationellt och effektivt sätt.

Pensionsskulden är den totala skulden för pensioner som landstingen har till sina anställda. Det är alltså de pengar som varje anställd har rätt att få ut i form av tjänstepension.

Enligt rapporten uppgår landstingens samlade pensionsskulder till drygt 244 miljarder kronor.

ANNONS